Terms and Conditions

Home » Terms and Conditions

Takk for at du besøker nettstedet (heretter referert til som «nettstedet») der du fant lenken til disse brukervilkårene (heretter referert til som «nettstedet»). Nettstedet er en eiendom på internett som tilhører TheSoftware. (heretter referert til som «TheSoftware», «vi» og «oss»). Ved å gjøre følgende samtykker du i å være bundet av disse brukervilkårene for nettstedet til TheSoftware (heretter referert til som «brukervilkårene») i sin helhet: (a) å få tilgang til nettsiden; (b) å registrere deg for nyhetsbrev eller abonnere på en e-postliste eller be om informasjon via nettstedet (heretter referert til som «abonnementstjenestene»); (c) å registrere deg for å delta i kampanjer, konkurranser og/eller lotterier som tilbys av TheSoftware fra tid til annen (heretter referert til som «konkurransene»); (d) å bli medlem av, eller forsøke å bli medlem av, et tilknyttet program eller annen medlemsorganisasjon som presenteres på nettstedet (heretter referert til som «medlemstjenestene»); og/eller (e) å bestille en produkt og/eller tjeneste gjennom nettstedet (heretter referert til som «leverandørtjenestene», og sammen med abonnementstjenestene og medlemstjenestene, «tjenestene»). TheSoftware personvernpolicy (heretter referert til som «personvernpolicyen»), de offisielle konkurransereglene som gjelder for hver konkurranse, TheSoftware kjøpsavtale(r) (heretter referert til som «kjøpsavtalen»), TheSoftware medlemsavtale(r) (heretter referert til som «medlemsavtalen»), samt andre driftsregler, retningslinjer, prisoversikter og andre tilleggsbetingelser eller dokumenter som kan publiseres fra tid til annen, er uttrykkelig innlemmet her ved henvisning (samlet omtales dette som «avtalen»). Vennligst gjennomgå alle vilkårene i avtalen nøye. Hvis du ikke godtar avtalen i sin helhet, er du ikke autorisert til å bruke tjenestene og/eller nettstedet på noen måte eller form.

TheSoftware NEKTER SPESIFIKK TILGANG TIL NETTSTEDET OG/ELLER TJENESTENE AV ENHVER ENKELTPERSON SOM ER OMFATTET AV CHILDREN’S ONLINE PRIVACY PROTECTION ACT OF 1998, SOM ENDRINGEN (“COPPA”). TheSoftware FORBEHOLDER SEG RETT TIL Å NEKTE TILGANG TIL TJENESTENE OG/ELLER NETTSTEDET TIL ENHVER ENKELTPERSON, ETTER SIN ENKLE OG UTENOMTVISTELIGE SKJØNN.

OMFANG OG MODIFISERING AV AVTALEN

Du samtykker til vilkårene og betingelsene som er beskrevet i avtalen angående bruken av nettsiden. Avtalen utgjør den eneste og fullstendige avtalen mellom deg og TheSoftware angående bruken av nettsiden og erstatter alle tidligere eller samtidige avtaler, fremstillinger, garantier og/eller forståelser angående nettsiden. Vi kan endre avtalen fra tid til annen etter vårt eget skjønn, uten spesifikt varsel til deg. Den nyeste avtalen vil bli publisert på nettsiden, og du bør gjennomgå avtalen før du bruker nettsiden. Ved å fortsette å bruke nettsiden og/eller tjenestene godtar du å overholde alle vilkår og betingelser som er angitt i avtalen som er gjeldende på det tidspunktet. Derfor bør du jevnlig sjekke denne siden for oppdateringer og/eller endringer.

KRAV

Nettstedet og tjenestene er kun tilgjengelige for enkeltpersoner som kan inngå juridisk bindende avtaler i henhold til gjeldende lov. Nettstedet og tjenestene er ikke ment for bruk av personer under atten (18) år. Hvis du er under atten (18) år, har du ikke tillatelse til å bruke og/eller få tilgang til nettstedet og/eller tjenestene.

BESKRIVELSE AV TJENESTENE

Abonnementstjenester

Underlagt vilkårene og betingelsene i avtalen, kan du ved å registrere deg på nettsiden og få godkjennelse fra TheSoftware, skaffe deg, eller forsøke å skaffe deg, mot en avgift eller ingen avgift, abonnementstjenestene. Abonnementstjenestene vil gi deg e-postinnhold, tekst og annet materiale (“Abonnementsinnhold”) som er relevant for nettmakedsføring levert av TheSoftware og tredjepartsleverandører (“Tredjepartsleverandører”). Hvis du ønsker å avslutte mottak av Abonnementsinnholdet, kan du enkelt sende oss en e-post til [email protected]. Abonnementsinnholdet inneholder kommentarer, meninger og/eller annet materiale som er levert av TheSoftware og tredjepartsleverandører, og bør ikke nødvendigvis stole på. Du må være forsiktig, bruke sunn fornuft og være sikkerhetsbevisst når du bruker Abonnementsinnholdet og/eller abonnementstjenestene. Du godtar at TheSoftware ikke har noen forpliktelser og ikke pådrar seg noen ansvar overfor deg i forbindelse med slikt Abonnementsinnhold. TheSoftware garanterer ikke at Abonnementsinnholdet som er tilgjengelig i forbindelse med abonnementstjenestene er nøyaktig, fullstendig eller passende. Du forstår og godtar at TheSoftware ikke er ansvarlig eller på noen måte er erstatningsansvarlig for din manglende evne til å bruke abonnementstjenestene og/eller Abonnementsinnholdet. Du forstår og godtar at TheSoftware ikke skal være ansvarlig overfor deg, sluttbrukere eller noen tredjepart for noe krav knyttet til noen av abonnementstjenestene.

Medlemstjenester

Underlagt vilkårene og betingelsene i avtalen og medlemsavtalen, ved å registrere deg på nettsiden, godta medlemsavtalen og få godkjennelse fra TheSoftware, kan du få eller forsøke å få, mot betaling eller uten kostnad, et medlemskap i ett av de ulike medlemsprogrammene som MTS Advertise OU tilbyr. For en kopi av medlemsavtalen, vennligst besøk nettsiden for det spesifikke medlemskapet. TheSoftware-medlemsprogrammene vil gi deg tilgang til innhold, tekst og annet materiale (“Medlemsinnhold” og sammen med Abonnementsinnholdet, “Innholdet”) som tilbys av TheSoftware og visse tredjepartsleverandører, designet for å hjelpe medlemmer i deres online markedsføringsprosjekter. Medlemsinnholdet inneholder kommentarer, meninger og annet materiale som tilbys av TheSoftware tredjepartsleverandører, og bør ikke nødvendigvis være til å stole på. Vær forsiktig, bruk sunn fornuft og omtanke når du bruker Medlemsinnholdet og/eller medlemstjenestene. Du godtar at TheSoftware ikke har noen forpliktelser og ikke har noen ansvar overfor deg i forbindelse med noe slikt Medlemsinnhold. TheSoftware gir ingen garantier for eller erklærer at Medlemsinnholdet gjort tilgjengelig i forbindelse med medlemstjenestene er nøyaktig, komplett eller passende. Du forstår og godtar at TheSoftware ikke er ansvarlig eller erstatningspliktig på noen måte for din manglende evne til å bruke medlemstjenestene og/eller medlemsinnholdet. Du forstår og godtar at TheSoftware ikke er ansvarlig overfor deg, noen sluttbrukere eller tredjeparter for noen krav i forbindelse med noen av medlemstjenestene.

Leverandørtjenester

Ved å fullføre relevante kjøpsordreskjemaer, kan du få eller forsøke å skaffe visse produkter og/eller tjenester fra nettstedet. Produktene og/eller tjenestene som presenteres på nettstedet, kan inneholde beskrivelser som gis direkte av tredjepartsleverandører, produsenter eller distributører av slike varer. TheSoftware garanterer ikke at beskrivelsene av slike varer er nøyaktige eller komplette. Du forstår og godtar at TheSoftware ikke er ansvarlig eller erstatningspliktig på noen måte for at du ikke kan skaffe produkter og/eller tjenester fra nettstedet eller for eventuelle tvister med selger, distributør eller sluttbrukerkunder av produktet. Du forstår og godtar at TheSoftware ikke skal være erstatningspliktig overfor deg eller noen tredjepart for krav i forbindelse med noe av de produkter og/eller tjenester som tilbys på nettstedet.

Generell

Informasjonen du må oppgi i forbindelse med registrering for tjenestene kan inkludere, uten begrensning, noe eller alt av følgende: (a) ditt fulle navn; (b) bedriftens navn; (c) e-postadresse; (d) postadresse (og faktureringsadresse hvis annerledes); (e) hjemmetelefonnummer; (f) arbeidstelefonnummer; (g) faksnr; (h) kredittkortinformasjon; og/eller (i) annen informasjon forespurt på gjeldende registreringsskjema («tjenesteregistreringsdata»). Du samtykker i å oppgi sanne, nøyaktige, oppdaterte og fullstendige tjenesteregistreringsdata. TheSoftware har rett til å avvise eventuelle tjenesteregistreringsdata der det avgjøres, etter TheSoftwares enestående skjønn, at: (i) du bryter noen del av avtalen; og/eller (ii) tjenesteregistreringsdataene du oppga er ufullstendige, falske, dupliserte eller på annen måte uakseptable. TheSoftware kan endre kriteriene for registreringsdata når som helst, etter eget skjønn.

Med mindre det uttrykkelig er angitt noe annet, skal eventuelle fremtidige tilbud som blir gjort tilgjengelig for deg på nettsiden, som utvider eller på annen måte forbedrer de nåværende funksjonene på nettsiden, være underlagt avtalen. Du forstår og godtar at TheSoftware ikke er ansvarlig eller erstatningspliktig på noen måte for din manglende evne til å bruke og/eller kvalifisere for tjenestene. Du forstår og godtar at TheSoftware ikke skal være erstatningspliktig overfor deg eller noen tredjepart for noen endring, suspensjon eller avslutning av tjenester eller andre produkter, tjenester eller kampanjer som tilbys av TheSoftware og/eller noen av deres tredjepartsleverandører. Hvis MTS Advertise OU avslutter avtalen og/eller noen tjenester av noen grunn, skal MTS Advertise OU ikke ha noen erstatningsplikt eller ansvar overfor deg. Du forstår og godtar at det å nekte å bruke nettsiden er din eneste rett og løsning med hensyn til eventuelle tvister du måtte ha med TheSoftware.

KONKURRANSER

Fra tid til annen tilbyr TheSoftware kampanjer, premier og andre utmerkelser gjennom Konkurranser. Ved å gi riktig og nøyaktig informasjon i forbindelse med den aktuelle Konkurranse-registreringsskjemaet, og ved å godta de offisielle konkurransereglene som gjelder for hver konkurranse, kan du delta for å vinne de kampanjepremiene som tilbys gjennom hver konkurranse. For å delta i konkurransene som er presentert på nettsiden, må du først fullstendig fylle ut det aktuelle registreringsskjemaet. Du samtykker i å gi riktig, nøyaktig, oppdatert og fullstendig konkurranse-registreringsdata. TheSoftware har rett til å avvise eventuelle Konkurranse-registreringsdata der det blir bestemt, etter TheSoftwares ene og eksklusive skjønn, at: (i) du bryter med noen del av avtalen; og/eller (ii) Konkurranse-registreringsdataene du har gitt er ufullstendige, falske, en kopi eller på annen måte uakseptable. TheSoftware kan når som helst, etter eget skjønn, endre kriteriene for registreringsdata.

TILLATELSE TIL BRUK AV LISENS

Som bruker av nettstedet gis du en ikke-eksklusiv, ikke-overførbar, tilbakekallelig og begrenset lisens til å få tilgang til og bruke nettstedet, innholdet og tilhørende materiale i samsvar med avtalen. Programvaren kan terminere denne lisensen når som helst av hvilken som helst grunn. Du kan bruke nettstedet og innholdet på én datamaskin for din personlige, ikke-kommersielle bruk. Ingen del av nettstedet, innholdet, konkurransene og/eller tjenestene kan reproduseres i noen form eller bli innlemmet i noen form for informasjonshentningssystem, elektronisk eller mekanisk. Du kan ikke bruke, kopiere, emulere, klonere, leie ut, leie ut, selge, endre, dekompilere, demontere, reversere, ingeniør eller overføre nettstedet, innholdet, konkurransene og/eller tjenestene eller noen del av det. Programvaren forbeholder seg alle rettigheter som ikke uttrykkelig er gitt i avtalen. Du kan ikke bruke noen enhet, programvare eller rutine for å forstyrre eller forsøke å forstyrre nettstedets skikkelige funksjon. Du kan ikke utføre handlinger som legger en urimelig eller uforholdsmessig stor belastning på programvarens infrastruktur. Din rett til å bruke nettstedet, innholdet, konkurransene og/eller tjenestene er ikke overførbar.

EIERRETTIGHETER

Innholdet, organiseringen, grafikken, designet, sammenstillingen, magnetoversettelsen, digital konvertering, programvaren, tjenestene og andre forhold knyttet til nettsiden, innholdet, konkurransene og tjenestene er beskyttet av gjeldende opphavsrett, varemerker og andre eiendomsrettigheter (inkludert, men ikke begrenset til, immaterielle rettigheter). Kopiering, viderefordeling, publisering eller salg av noe del av nettsiden, innholdet, konkurransene og/eller tjenestene er strengt forbudt. Systematisk innsamling av materiale fra nettsiden, innholdet, konkurransene og/eller tjenestene ved hjelp av automatiserte midler eller andre former for skraping eller datautvinning for å opprette eller sammenstille, direkte eller indirekte, en samling, sammensetning, database eller katalog uten skriftlig tillatelse fra TheSoftware er forbudt. Du får ikke eierskapsrettigheter til noe innhold, dokument, programvare, tjenester eller andre materialer som vises på eller gjennom nettsiden, innholdet, konkurransene og/eller tjenestene. Publisering av informasjon eller materiale på nettsiden eller gjennom tjenestene fra TheSoftware utgjør ikke en fraskrivelse av noen rettigheter til slik informasjon og/eller materiale. TheSoftware-navnet og -logoen, og alle tilknyttede grafikker, ikoner og tjenestenavn, er varemerker for TheSoftware. Alle andre varemerker som vises på nettsiden eller gjennom tjenestene tilhører deres respektive eiere. Bruk av et hvilket som helst varemerke uten uttrykkelig skriftlig samtykke fra den aktuelle eieren er strengt forbudt.

HYPERLENNING TIL NETTSIDEN, SAMBRANDING, “FRAMING” OG/ELLER REFERANSERING AV NETTSIDEN ER FORBUDT

Med mindre TheSoftware uttrykkelig har gitt tillatelse, har ingen lov til å sette opp hyperkoblinger til nettsiden, eller deler av den (inkludert, men ikke begrenset til logoer, varemerker, merkevarebygging eller opphavsrettsbeskyttet materiale) på deres nettside eller nettsted av noe slag. Videre er det strengt forbudt å «rame inn» nettsiden og/eller referere til Uniform Resource Locator («URL») for nettsiden i kommersielle eller ikke-kommersielle medier uten skriftlig tillatelse på forhånd fra TheSoftware. Du samtykker spesifikt i å samarbeide med nettsiden for å fjerne eller avslutte, om nødvendig, innhold eller aktivitet av slik art. Du erkjenner herved at du vil være ansvarlig for eventuelle skader som er knyttet til dette.

REDIGERING, SLETTING OG MODIFISERING

Vi forbeholder oss retten til, i vårt eget skjønn, å redigere og/eller slette alle dokumenter, informasjon eller annet innhold som vises på nettsiden.

FRASKRIVELSE

NETTSTEDET, TJENESTENE, KONKURRANSER, INNHOLD, EVENTUELT TREDJEPARTSPRODUKTER DU KAN MOTTA FRA EN AV VÅRE TREDJEPARTSLEVERANDØRER OG/ELLER EVENTUELLE ANDRE PRODUKTER OG/ELLER TJENESTER DU KAN SØKE OM VIA NETTSTEDET, ER GITT TIL DEG ‘SOM DET ER’ OG ‘SOM TILGJENGELIG’ BASIS OG ALLE GARANTIER, UTTRYKT ELLER UNDERFORSTÅTT, ER FRASKREVET I DEN FULLESTE UTSTREKNING SOM ER LOVLIG TILLATT I HENHOLD TIL GJELDENDE LOVVERK (INKLUDERT, MEN BEGRENSER SEG IKKE TIL, FRASKRIVELSE AV GARANTIER OM SALGBARHET, INGEN KRENKELSE AV IMMATERIELLE RETTIGHETER OG/ELLER EGNETHET FOR ET SPESIFIKT FORMÅL). SPESIELT, MEN IKKE BEGRENSET TIL DET, GJØR ikke TheSoftware GARANTI FOR AT: (A) NETTSTEDET, TJENESTENE, KONKURRANSER, INNHOLD, EVENTUELT TREDJEPARTSPRODUKTER DU KAN MOTTA FRA EN AV VÅRE TREDJEPARTSLEVERANDØRER OG/ELLER EVENTUELLE ANDRE PRODUKTER OG/ELLER TJENESTER DU KAN SØKE OM VIA NETTSTEDET, VIL OPPFYLLE DINE KRAV; (B) NETTSTEDET, TJENESTENE, KONKURRANSER, INNHOLD, EVENTUELT TREDJEPARTSPRODUKTER DU KAN MOTTA FRA EN AV VÅRE TREDJEPARTSLEVERANDØRER OG/ELLER EVENTUELLE ANDRE PRODUKTER OG/ELLER TJENESTER DU KAN SØKE OM VIA NETTSTEDET, VIL VÆRE UKSLETTEDE, RETTIDIGE, SIKRE ELLER FEILFRIE; (C) DU VIL KVALIFISERE FOR KONKURRANSER OG/ELLER TJENESTER; ELLER (D) RESULTATENE DU KAN OPPNÅ VED BRUK AV NETTSTEDET, TJENESTENE, KONKURRANSER, INNHOLD, EVENTUELT TREDJEPARTSPRODUKTER DU KAN MOTTA FRA EN AV VÅRE TREDJEPARTSLEVERANDØRER OG/ELLER EVENTUELLE ANDRE PRODUKTER OG/ELLER TJENESTER DU KAN SØKE OM VIA NETTSTEDET, VIL VÆRE NØYAKTIGE ELLER PÅLITELIGE. NETTSTEDET, TJENESTENE, KONKURRANSER, INNHOLD, EVENTUELT TREDJEPARTSPRODUKTER DU KAN MOTTA FRA EN AV VÅRE TREDJEPARTSLEVERANDØRER OG/ELLER EVENTUELLE ANDRE PRODUKTER OG/ELLER TJENESTER DU KAN SØKE OM VIA NETTSTEDET, KAN INNEHOLDE FEIL, FEIL, PROBLEMER ELLER ANDRE BEGRENSNINGER. VI VIL IKKE VÆRE ANSVARLIGE FOR TILGJENGELIGHETEN TIL UNDERLIGGENDE INTERNETTFORBINDELSE ASSOCIERT MED NETTSTEDET. INGEN RÅD ELLER INFORMASJON, VERKEN MUNTLIG ELLER SKRIFTLIG, SOM DU MOTTAR FRA TheSoftware, NOEN AV DERES TREDJEPARTSLEVERANDØRER, ELLER PÅ ANNET VIS VIA ELLER FRA NETTSTEDET, VIL SKAPE NOEN GARANTI SOM IKKE UTTRYKKELIG ER STILT I AVTALEN.

FRASKRIVELSE FOR SKADE FORÅRSAKET AV NEDLASTINGER

Besøkende laster ned informasjon fra nettsiden på eget ansvar. TheSoftware gir ingen garanti for at slike nedlastinger er fri for ødeleggende datavirus, inkludert, men ikke begrenset til, virus og orm.

ANSVARSBEGRENSNING

DU ERKLÆRER UTTRYKKELIG OG SAMTYKKER I AT THE SOFTWARE IKKE SKAL HA NOE ANSVAR OVERFOR DEG ELLER NOEN TREDJEPART FOR NOEN DIREKTE, INDIREKTE, TILFELDIGE, SPESIELLE, FØLGESKADER OG/ELLER EKSEMPLARISKE SKADER, HERUNDER MEN IKKE BEGRENSET TIL, SKADER SOM FØLGE AV TAP AV FORTJENESTE, GODT RYGTE, BRUK, DATA ELLER ANDRE IMMATERIELLE TAP (SELV OM THE SOFTWARE ER ADVART OM MULIGHETEN FOR SLIKE SKADER), I DEN VIDESTE UTSTREKNING LOVEN TILLATER DET, FOR: (A) BRUKEN ELLER MANGLEN PÅ BRUK AV NETTSTEDET, TJENESTENE, KONKURRANSENE, INNHOLDET, NOEN TREDJEPARTSPRODUKTER SOM DU MOTTAR FRA EN AV VÅRE TREDJEPARTSLEVERANDØRER OG/ELLER ANDRE PRODUKTER OG/ELLER TJENESTER SOM DU KAN SØKE OM GJENNOM NETTSTEDET; (B) KOSTNADEN FOR ANSKAFFELSE AV ERSTATNINGSGODER OG TJENESTER SOM SKYLDES KJØP AV VARER, DATA, INFORMASJON OG/ELLER TJENESTER FRA, ELLER TRANSAKSJONER SOM INNGÅS GJENNOM, NETTSTEDET; (C) MANGLEN PÅ KVALIFISERING FOR KONKURRANSER, TJENESTER ELLER TREDJEPARTSPRODUKTER FRA NOEN AV VÅRE TREDJEPARTSLEVERANDØRER, ELLER EVENTUELL ETTERFØLGENDE NEKT AV TREDJEPARTSPRODUKTER FRA SAMME PART; (D) UAUTORISERT TILGANG TIL ELLER ENDRING AV REGISTRERINGSOPPLYSNINGENE DINE; OG (E) ALT ANNET SOM HAR TILKNYTNING TIL MANGLEN PÅ BRUK AV NETTSTEDET, TJENESTENE, KONKURRANSENE, INNHOLDET, NOEN TREDJEPARTSPRODUKTER SOM DU MOTTAR FRA EN AV VÅRE TREDJEPARTSLEVERANDØRER OG/ELLER ANDRE PRODUKTER OG/ELLER TJENESTER SOM DU KAN SØKE OM GJENNOM NETTSTEDET. DENNE BEGRENSNINGEN GJELDER FOR ALLE ERSTATNINGSKRRAV SOM OPPSTÅR, HERUNDER MEN IKKE BEGRENSET TIL, KONTRAKTSBRUDD, BRUDD PÅ GARANTI, UAKTSOMHET, STRENGT ANSVAR, FEILFRAMSTILLINGER OG ALLE ANDRE ERSTATNINGSGRUNNLAG. DU FRIGJØR HERMED THE SOFTWARE OG ALLE THE SOFTWARES TREDJEPARTSLEVERANDØRER FRA ALT ANSVAR, ALLE FORPLIKTELSER OG ALLE KRAV UTENFOR BEGRENSNINGEN SOM ER ANGITT HER. HVIS GJELDENDE LOV IKKE TILLATER EN SÅDAN BEGRENSNING, VIL THE SOFTWARES MAKSIMALE ANSVAR OVERFOR DEG UNDER ALLE OMSTENDIGHETER VÆRE FEM HUNDRE DOLLAR ($500,00). OPPHEVELSEN AV SKADESBEGRENSNINGEN SOM ER OPPGITT OVANFOR, ER EN GRUNNLEGGENDE DEL AV GRUNNLAGET FOR AVTALEN MELLOM DEG OG THE SOFTWARE. MANGLEN PÅ BRUK AV NETTSTEDET, TJENESTENE, KONKURRANSENE, INNHOLDET, NOEN TREDJEPARTSPRODUKTER SOM DU MOTAR FRA EN AV VÅRE TREDJEPARTSLEVERANDØRER OG/ELLER ANDRE PRODUKTER OG/ELLER TJENESTER SOM DU KAN SØKE OM GJENNOM NETTSTEDET, VILLE IKKE HA BLITT GJORT TILGJENGELIG FOR DEG UTEN SÅDANNE BEGRENSNINGER.

ERSTATNING

Du samtykker i å erstatte og holde TheSoftware, hver av deres foreldre, datterselskaper og tilknyttede selskaper, og hver av deres respektive medlemmer, offiserer, direktører, ansatte, agenter, medmerkeidrettere og/eller andre samarbeidspartnere, uskadelige mot ethvert og alle krav, utgifter (inkludert rimelige advokatsalær), skader, søksmål, kostnader, krav og/eller dommer fra hvilken som helst tredjepart, som følge av eller oppstått ut av: (a) din bruk av nettsiden, tjenestene, innholdet og/eller deltakelse i en hvilken som helst konkurranse; (b) din overtredelse av avtalen; og/eller (c) din krenkelse av rettighetene til en annen person og/eller enhet. Bestemmelsene i denne paragrafen er til for fordel for TheSoftware, hver av deres foreldre, datterselskaper og/eller tilknyttede selskaper, og hver av deres respektive offiserer, direktører, medlemmer, ansatte, agenter, aksjonærer, lisensgivere, leverandører og/eller advokater. Hver enkelt av disse individene og enhetene har rett til å påberope seg og håndheve disse bestemmelsene direkte mot deg på sine egne vegne.

TREDJEPARTSNETTSTEDER

Nettstedet kan gi lenker til og/eller henvise deg til andre internettsteder og/eller ressurser, inkludert, men ikke begrenset til, de som eies og drives av tredjepartsleverandører. Fordi TheSoftware ikke har kontroll over slike tredjepartsnettsteder og/eller ressurser, erkjenner og samtykker du herved i at TheSoftware ikke er ansvarlig for tilgjengeligheten av slike tredjepartsnettsteder og/eller ressurser. Videre støtter ikke TheSoftware, og er ikke ansvarlig eller erstatningspliktig for, noen vilkår og betingelser, personvernregler, innhold, annonsering, tjenester, produkter og/eller annet materiale på eller tilgjengelig fra slike tredjepartsnettsteder eller ressurser, eller for eventuelle skader og/eller tap som oppstår derfra.

PERSONVERNREGLEMENT/BESØKERINFORMASJON

Bruk av nettsiden, samt alle kommentarer, tilbakemeldinger, informasjon, registreringsdata og/eller materiale du sender inn gjennom eller i forbindelse med nettsiden, er underlagt vår personvernpolicy. Vi forbeholder oss retten til å bruke all informasjon om bruken din av nettsiden, samt all annen personlig identifiserbar informasjon du oppgir, i samsvar med vilkårene i vår personvernpolicy. For å se vår personvernpolicy, klikk her.

JURIDISK ADVARSEL

Enhver forsøk fra enhver enkelt, uavhengig av om de er kunde hos TheSoftware, på å skade, ødelegge, manipulere, vandalisere eller på annen måte gripe inn i driften av nettsiden, er et brudd på strafferetten og sivilretten. TheSoftware vil ivareta enhver og alle tiltak i denne forbindelse mot enhver fornærmende enkeltperson eller enhet på den fullt ut lovlige og rettferdige måten som er tillatt i loven.

VALG AV LOV/VERNEMIDDEL

Enhver tvist som oppstår eller er relatert til avtalen skal reguleres av og fortolkes i samsvar med lovene i Estland (uten hensyn til lovvalgsprinsipper). Enhver avgjørelse som blir truffet, skal være endelig og bindende for partene, og en dom basert på den kan bli inngitt for enhver kompetent domstol. Ingenting her i skal tolkes som å avskjære noen av partene fra å søke midlertidig forføyning for å beskytte sine rettigheter i påvente av en avgjørelse i voldgiftssaken. I den grad det er tillatt i henhold til loven, godtar du at du ikke vil føre, delta i eller bli med i noen gruppesøksmål vedrørende noen krav, tvist eller kontrovers som du måtte ha mot TheSoftware, og deres respektive juridiske representanter, tilknyttede selskaper, datterselskaper, foreldre, byråer og deres respektive medlemmer, tjenestemenn, direktører, ansatte og agenter. Du godtar å pålegge midlertidig forføyning for å stoppe et slikt søksmål eller for å fjerne deg som deltaker i søksmålet. Du godtar å betale advokatens gebyrer og rettskostnader som TheSoftware pådrar seg i forbindelse med søket etter slik forføyning. Avtalen innebærer ingen fraskrivelse av noen av dine rettigheter og midler for å forfølge et krav individuelt og ikke som et gruppesøksmål i bindende voldgift, som beskrevet ovenfor. Denne bestemmelsen som hindrer deg fra å føre, delta i eller bli med i gruppesøksmål er en separat avtale. Hvis noen deler av avtalen blir funnet ugyldige eller ikke håndhevbare, skal disse delene fortolkes i samsvar med gjeldende lovgivning, og de gjenværende delene skal forbli i full kraft og virkning.