Privacy Policy

Home » Privacy Policy

Ved å klikke på “Fortsett” gir du oss tillatelse til å sende deg e-poster om våre tilbud. Hvis du velger å ikke motta flere e-poster, kan du når som helst melde deg av nederst i hver e-post.

Programvaren respekterer personvernet til alle som besøker våre nettsider. Denne personvernerklæringen gir melding om standardene og vilkårene under hvilke Programvaren beskytter personvernet til informasjon som leveres av besøkende til nettsteder på verdensveven som eies og drives av Programvaren, inkludert Programvaren og Programvaren. Denne personvernerklæringen gir melding om våre praksiser for innsamling av informasjon og måtene informasjonen din kan brukes på. Denne policyen kan endres fra tid til annen, så vennligst sjekk tilbake regelmessig for å gjennomgå denne informasjonen.

A. Personlig identifiserbar informasjon:

Programvaren mottar vanligvis spesifikke data om nettstedets besøkende bare når slik informasjon blir gitt frivillig, for eksempel når våre besøkende ber om informasjon, kjøper eller melder seg på tjenester, åpner en kundestøttehenvendelse, gir CV-informasjon for ansettelsesmuligheter eller sender oss e-post. Selvfølgelig krever noen av disse aktivitetene at du gir oss informasjon, for eksempel når du foretar et kjøp, bruker et kredittkort for å betale for tjenester, sender inn CV-en din eller ber om visse typer informasjon. Når du gir personlig identifiserbar informasjon til Programvaren gjennom en av våre nettsider, vil den bli brukt til å oppfylle din spesifikke forespørsel. I de fleste tilfeller får du muligheten til å velge om du vil at Programvaren skal bruke denne informasjonen til ekstra formål eller ikke. Du kan også be om at Programvaren ikke bruker informasjonen din ved å sende en e-post til: [email protected], men Programvaren forbeholder seg retten, etter eget skjønn, til å sende deg bulletiner og annen viktig informasjon om dine Programvare-tjenester. Hvis det ikke kommer noen instruksjoner fra deg, kan Programvaren bruke informasjonen du gir for å informere deg om ekstra tjenester og produkter som tilbys av Programvare-familien av selskaper, Programvare-autoriserte agenter og andre leverandører av varer og tjenester som Programvaren har forbindelser med, og som deres tilbud kan være interessante for deg. Programvaren vil imidlertid ikke selge eller handle din personlig identifiserbare informasjon med mindre vi er autorisert eller lovpålagt å gjøre det, eller i tilfelle umiddelbar fysisk skade på besøkende eller andre. På de nettsidene til Programvaren der du kan gi Programvaren kredittkort- eller annen bestillingsinformasjon via nettet, beskytter Programvaren og sikrer denne informasjonen ved å bruke vanlig webbasert sikkerhetsprotokoller og kryptering, som for eksempel Secure Socket Layer (SSL) og Secure Electronic Transaction (SET). På de nettstedene der du frivillig gir tilbakemelding, data, svar, spørsmål, kommentarer, forslag, ideer eller lignende, vil Programvaren behandle den delen av informasjonen som ikke-konfidensiell og ikke-eid, og med mindre noe annet uttrykkelig fremgår av denne personvernerklæringen, antar Programvaren ingen forpliktelse til å beskytte slik informasjon fra offentliggjøring.

Eksemplene i dette materialet skal ikke tas som løfter eller garantier om inntjening. Inntjeningspotensialet avhenger helt av personen som bruker produktet, ideene og teknikkene våre, samt den innsatsen som blir gjort. Vi hevder ikke at dette er en ‘bli rik raskt’-ordning, og heller ikke bør du se det slik.

B. Ikke-personlig identifiserbar (generisk) informasjon:

Generelt samler programvaren inn noen generiske opplysninger automatisk. Generiske opplysninger avslører ikke identiteten til besøkende. Den omfatter vanligvis informasjon om internettadressen til datamaskinen din, antall og hyppighet av besøkende, og besøkte nettsteder for programvaren. Programvaren samler inn denne informasjonen med det begrensede formålet å fastslå kundeservice og nettsidebehov. Dette oppnås ved bruk av visse teknologier, inkludert ‘informasjonskapsler’ (en teknologi som kan brukes til å gi besøkende tilpasset informasjon om programvarens tjenester). Programvaren kombinerer ikke informasjon som er samlet inn på denne måten med noen personlig identifiserbar informasjon. Du kan konfigurere nettleseren din til å varsle deg når du mottar en informasjonskapsel, og du kan avvise den.

C. Din Programvare vertet nettsiden, serveren, oppslagstavlene, forumet, tredjepartssteder:

Informasjon som du offentliggjør i en offentlig plass, inkludert på oppslagstavler, chatte-rom eller nettsteder som Programvaren kan tilby som en del av dine Programvartjenester, er tilgjengelig for alle andre som besøker dette rommet. Programvaren kan ikke beskytte informasjonen du offentliggjør på disse stedene. I tillegg inneholder Programvarens nettsteder lenker til nettsteder som tilhører tredjeparter som ikke er relatert til Programvaren. Programvaren kan ikke beskytte informasjonen du eventuelt offentliggjør på disse nettstedene, og anbefaler at du gjennomgår personvernerklæringen til de nettstedene du besøker.

D. Unntak og begrensninger:

Uten hinder av det ovenstående og i samsvar med gjeldende lover, samarbeider programvaren (i) fullt ut med statlige, lokale og føderale tjenestemenn i alle etterforskninger knyttet til innhold (inkludert personlig eller privat elektronisk kommunikasjon som overføres til programvaren) eller påståtte ulovlige aktiviteter fra en bruker av tjenesten, og (ii) tar rimelige tiltak for å beskytte sine eiendomsrettigheter. I begrenset grad for å oppnå slik samarbeid og tiltak, kan det være nødvendig for programvaren å avsløre personlig identifiserbar informasjon. I tillegg kan programvaren velge å overvåke kommunikasjonsområdene av enhver form (i) for å etterkomme eventuelle lover, reguleringer eller forespørsler fra myndighetene; (ii) hvis en slik avsløring er nødvendig eller hensiktsmessig for å drive programvaren; eller (iii) for å beskytte rettighetene eller eiendommen til programvaren eller andre. I forbindelse med en mulig salg eller overføring av noen av sine interesser i programvaren og programvaren og andre nettsteder eid av selskapet, forbeholder programvaren seg retten til å selge eller overføre informasjonen din (inkludert, men ikke begrenset til, navn, adresseinformasjon og annen informasjon du har gitt til programvaren) til en tredjepart som (i) konsentrerer seg om virksomhet innen kommunikasjonsprodukter eller -tjenester; (ii) samtykker til å være programvarens rettsoppfølger med hensyn til vedlikehold og beskyttelse av informasjon samlet inn og opprettholdt av programvaren; og (iii) samtykker til forpliktelsene i denne retningslinjen.