Privacy Policy

Home » Privacy Policy

Като кликнете върху „Продължи“, вие ни давате разрешение да ви изпращаме имейли относно нашите предложения. Ако изберете да не получавате повече имейли, винаги можете да се откажете по всяко време в долната част на всеки имейл.

Софтуерът уважава неприкосновеността на личните данни на всеки, който посещава нашите уебсайтове. Тази декларация за поверителност предоставя информация за стандартите и условията, с които Софтуерът защитава личните данни, предоставени от посетителите на сайтове в Глобалната мрежа, притежавани и управлявани от Софтуерът, включително Софтуерът и Софтуерът. Тази декларация за поверителност предоставя информация за практиките ни по събиране на информация и начините, по които вашата информация може да бъде използвана. Тази политика може да се променя от време на време, затова моля, проверявайте периодично тази информация.

A. Лично идентифицируема информация:

Софтуерът обикновено получава специфични данни за своите посетители само когато такава информация се предоставя доброволно, например когато посетителите ни поискат информация, закупят или се записват за услуги, отворят билет за поддръжка на клиенти, предоставят резюме за възможности за служба или ни изпращат имейл. Разбира се, някои от тези дейности изискват да ни предоставите информация, например когато извършите покупка, използвате кредитна карта за заплащане на услуги, изпращате резюме или поискате определени видове информация. Когато предоставите лично идентифицируема информация на Софтуера чрез един от нашите уебсайтове, тя ще се използва за изпълнение на вашата конкретна заявка. В повечето случаи ще имате възможност да изберете дали желаете или не желаете Софтуерът да използва тази информация за допълнителни цели. Също така можете да поискате Софтуерът да не използва вашата информация, като изпратите имейл на: [email protected], но Софтуерът запазва правото, по свое усмотрение, да ви изпраща бюлетини и друга важна информация относно услугите на Софтуера. В случай че не получим инструкции от вас, Софтуерът може да използва предоставената информация, за да ви информира за допълнителни услуги и продукти, предлагани от семейството компании на Софтуера, упълномощени агенти на Софтуера и други доставчици на стоки и услуги, с които Софтуерът има отношения и чиите предложения може да ви бъдат интересни. Софтуерът обаче няма да продава или разменя вашата лично идентифицируема информация, освен ако не сме упълномощени или задължени законно да го направим или в случай на непосредствена физическа вреда за посетителя или други лица. На тези уебсайтове на Софтуера, където можете да предоставите на Софтуера информация за кредитни карти или други данни за поръчване през интернет, Софтуерът защитава и осигурява тази информация, използвайки търговско обичайни протоколи за уебсайтове за защита и криптиране, като например Secure Socket Layer (SSL) и Secure Electronic Transaction (SET). На тези сайтове, където доброволно предоставяте всякакви отзиви, данни, отговори, въпроси, коментари, предложения, идеи или подобни, Софтуерът ще третира тази част от информацията като неразглеждаща се като поверителна и непатентована и, освен ако не е изразено друго в настоящото изявление за поверителност, Софтуерът не носи отговорност да защити такава информация от разкриване.

Примерите в тези материали не трябва да се приемат като обещание или гаранция за печалби. Потенциалът за печалби зависи изцяло от човека, който използва нашите продукти, идеи, техники и полаганият труд. Ние не твърдим, че това е схема за бързи пари, и нито вие следва да я разглеждате като такава.

B. Неличима (обща) информация:

В общи линии, Софтуерът автоматично събира някои общи информации. Общата информация не разкрива самоличността на посетителя. Тя обикновено включва информация за интернет адреса, присвоен на вашия компютър, броя и честотата на посетителите и посетените сайтове на Софтуера. Софтуерът събира тази информация с ограничената цел да определи нуждите от обслужване на клиентите и уебсайта. Ние осъществяваме това, използвайки определени технологии, включително „бисквитки“ (технология, която може да се използва за предоставяне на посетителя с персонализирана информация за услугите на Софтуера). Софтуерът не комбинира информация, събрана по този начин, с никаква самоличност-идентифицираща информация. Можете да настроите браузъра си, за да ви уведомява, когато получите бисквитка и можете да откажете това.

C. Вашата хостната уеб страница със софтуера, сървъра, бюлетинни дъски, форум, сайтове на трети страни:

Информацията, която разкривате на обществено място, включително всяка дъска за обяви, чат стая или уебсайт, който The Software може да предостави за вас като част от услугите ви на The Software, е достъпна за всеки друг, който посещава това място. The Software не може да гарантира сигурността на всяка информация, която разкривате на тези места. Освен това, уебсайтовете на The Software съдържат връзки към сайтове, принадлежащи на трети страни, които не са свързани с The Software. The Software не може да защити всяка информация, която може да разкриете на тези сайтове, и препоръчва да прегледате изявленията за поверителност на тези сайтове, които посещавате.

D. Изключения и ограничения:

Въпреки посоченото и в съответствие с приложимите закони, Програмният продукт (i) различните държавни, местни и федерални органи пълноценно сътрудничи с административните и уголовни разследвания, свързани с проблемни съдържания (включително лични или частни електронни комуникации, изпратени до Програмният продукт) или с предполагаеми незаконни действия на всеки потребител на Услугата и (ii) предприема разумни мерки за защита на собствеността си. За ограничените цели на постигане на такова сътрудничество и предприемането на подобни мерки и в съответствие с приложимите закони, Програмният продукт може да бъде принуден да разкрие лично идентифицируема информация. Освен това, Програмният продукт може да реши да наблюдава областите на комуникация от всякакъв вид, (i) за да отговори на всякакви закони, регламенти или искания от правителството; (ii) ако такава разкритие е необходимо или подходящо за работата на Програмният продукт; или (iii) за да защити правата или имуществото на Програмният продукт или други. Във връзка със потенциалната продажба или прехвърляне на някои от законните интереси на Програмният продукт и Програмният продукт и други сайтове, притежавани от компанията, Програмният продукт запазва правото да продава или прехвърля вашата информация (включително, но без да се ограничава само до име, адресна информация и друга информация, предоставена на Програмният продукт) на трета страна, която (i) се специализира в комуникационни продукти или услуги; (ii) се съгласява да бъде наследник на Програмният продукт по отношение на поддръжката и защитата на информацията, събрана и съхранявана от Програмният продукт; и (iii) се съгласява с задълженията, посочени в тази политика.