Terms and Conditions

Home » Terms and Conditions

Благодарим ви, че посетихте уебсайта („Уебсайтът“), от който сте открили връзката към тези Условия за ползване („Уебсайтът“). Уебсайтът е интернет собственост на TheSoftware. (колективно наричани „TheSoftware“, „ние“ и „нас“). Съгласявате се да бъдете обвързани с тези Условия за ползване на Уебсайта на TheSoftware („Условия за ползване“), когато: (а) посетите Уебсайта; (б) се регистрирате за бюлетин или се абонирате за списък с адреси или поискате информация чрез Уебсайта („Услуги за абонамент“); (в) се регистрирате, за да участвате в промоции, конкурси и/или тото игри, предлагани от TheSoftware от време на време (всеки, „Конкурс“); (г) се присъедините или опитате да се присъедините към програма за афилиейти или друго членство, представени на Уебсайта („Членски Услуги“); и/или (д) поръчате продукт и/или услуга чрез Уебсайта („Услуги на Продавача и заедно с Услугите за абонамент и Членските Услуги, „Услуги“). Политиката за поверителност на TheSoftware („Политика за поверителност“), Официалните правила за конкурса, приложими към всеки Конкурс, Споразумения за покупка на TheSoftware („Споразумение за покупка“), Членските споразумения на TheSoftware („Членско споразумение“), както и всички други правила за функциониране, политики, ценови графици и други допълнителни условия или документи, които могат да бъдат публикувани от време на време, са изрично включени в настоящето чрез справка (заедно, „Споразумение“). Моля прегледайте добре всички условия на Споразумението. Ако не сте съгласни с цялото Споразумение, нямате право да използвате Услугите и/или Уебсайта по никакъв начин или форма.

TheSoftware ОТРИЧА СЕ ОТ ДОСТЪПА ДО УЕБСАЙТА И/ИЛИ УСЛУГИТЕ ОТ ВСЕКИ ЛИЦЕ, КОЕТО Е ОБХВАНАТО ОТ ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ЧАСТНОСТТА ОНЛАЙН НА ДЕЦАТА ОТ 1998 ГОДИНА, ПРОМЕНЕН (“COPPA”). TheSoftware ЗАПАЗВА СИ ПРАВОТО ДА ОТКАЗВА ДОСТЪПА ДО УСЛУГИТЕ И/ИЛИ УЕБСАЙТА НА ВСЯКО ЛИЦЕ, СПОРЕД СВОЕТО ЕДИНСТВЕНО И ИЗКЛЮЧИТЕЛНО УСМОТРЕНИЕ.

ОБХВАТ И МОДИФИКАЦИЯ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

Вие се съгласявате с условията и условията, посочени в Споразумението относно използването на Уебсайта. Споразумението представлява единственото и само споразумение между Вас и TheSoftware относно използването на Уебсайта и замества всички предишни или съвременни споразумения, представления, гаранции и/или разбирания относно Уебсайта. Ние можем да променяме Споразумението от време на време по наше собствено усмотрение, без конкретно уведомление към Вас. Последното споразумение ще бъде публикувано на Уебсайта и трябва да прегледате Споразумението преди да използвате Уебсайта. Чрез продължаването на използването Ви на Уебсайта и/или Услугите, Вие се съгласявате да спазвате всички условия и условия, посочени в Споразумението, които са в сила в този момент. Поради това трябва редовно да проверявате тази страница за актуализации и/или промени.

ИЗИСКВАНИЯ

Уебсайтът и услугите са достъпни само за лица, които могат да сключват правно обвързващи договори по съответното законодателство. Уебсайтът и услугите не са предназначени за използване от лица под осемнадесет години (18). Ако сте под осемнадесет години (18), нямате разрешение да използвате и/или достъпвате Уебсайта и/или Услугите.

ОПИСАНИЕ НА УСЛУГИТЕ

Абонаментни услуги

Според условията и разпоредбите на Договора, като се регистрирате в Уебсайта и получите одобрение от TheSoftware, можете да получите или опитате да получите, срещу заплащане или без такова, Абонаментните услуги. Абонаментните услуги ще ви осигурят имейл съдържание, текст и други материали (“Абонаментно съдържание”), свързани с онлайн маркетинг, предоставяни от TheSoftware и негови трети лица партньори (“Трети лица доставчици”). Ако желаете да прекратите получаването на Абонаментното съдържание, просто изпратете имейл на [email protected]. Абонаментното съдържание съдържа коментари, мнения и/или други материали, предоставени от TheSoftware и Трети лица доставчици и не следва задължително да се разчита на тях. Моля, бъдете внимателни, използвайте основан на разсъдък и сигурност Абонаментното съдържание и/или Абонаментните услуги. Съгласявате се, че TheSoftware няма задължения и не носи отговорности спрямо вас във връзка с такова Абонаментно съдържание. TheSoftware не посочва или гарантира, че Абонаментното съдържание, предоставено във връзка с Абонаментните услуги, е точно, пълно или подходящо. Разбирате и се съгласявате, че TheSoftware не носи отговорност или не носи задължения по какъвто и да е начин за вашата невъзможност да използвате Абонаментните услуги и/или Абонаментното съдържание. Разбирате и се съгласявате, че TheSoftware не носи отговорност спрямо вас, краен потребител или трето лице за каквато и да е иска, свързана с Абонаментните услуги.

Услуги за членство

Съществуващият договор и Договора за членство, като се регистрирате в Уебсайта, изразявайки съгласие с Договора за членство и получавайки одобрение от TheSoftware, можете да получите или да опитате да получите, срещу заплащане или безплатно, членство в една от различните програми за членство, които MTS Advertise OU предлага. За копие на Договора за членство посетете уебсайта на съответното членство. Програмите за членство на TheSoftware ще ви позволят да достъпвате съдържание, текст и други материали (“Членско съдържание” и заедно с Абонаментното съдържание, “Съдържание”), предоставяни от TheSoftware и определени доставчици на трети страни, предназначени да помогнат на членовете в техните онлайн маркетингови предприятия. Членското съдържание съдържа коментари, мнения и други материали, предоставени от доставчиците на TheSoftware трети страни и не би трябвало задължително да се разчита на тях. Моля, използвайте внимание, здрав разум и опазване на сигурността, когато използвате Членското съдържание и/или услугите по членство. Съгласявате се, че TheSoftware няма задължения и не носи отговорности към вас във връзка с такива Членско съдържание. TheSoftware не представя и не гарантира, че Членското съдържание, предоставяно във връзка с услугите по членство, е точно, пълно или подходящо. Разбирате и се съгласявате, че TheSoftware не носи отговорност по никакъв начин за вашата неспособност да използвате услугите по членство и/или Членското съдържание. Разбирате и се съгласявате, че TheSoftware няма да носи отговорност пред вас, краен потребител или трета страна за всяко искане във връзка с услугите по членство.

Услуги на доставчика

С попълването на съответните формуляри за поръчка, вие можете да получите или да опитате да получите определени продукти и/или услуги от Уебсайта. Продуктите и/или услугите, представени на Уебсайта, могат да съдържат описания, които са предоставени директно от предприятието производител или дистрибутор на такива артикули. TheSoftware не представлява или гарантира, че описанията на такива артикули са точни или пълни. Вие разбирате и се съгласявате, че TheSoftware не носи отговорност или задължение по никакъв начин за вашата неспособност да получите продукти и/или услуги от Уебсайта или за всякакви спорове с продавача, дистрибутора и крайните потребители на продукта. Вие разбирате и се съгласявате, че TheSoftware не носи отговорност пред вас или пред трети страни за всяко искане, свързано с някой от продуктите и/или услугите, предлагани на Уебсайта.

Генерално

Информацията, която трябва да предоставите във връзка с регистрация за Услугите може да включва, без ограничение, някои или всички от следните: (а) вашето пълно име; (б) име на компанията; (в) имейл адрес; (г) пощенски адрес (и адрес за плащане, ако е различен); (д) домашен телефонен номер; (е) работен телефонен номер; (ж) номер на факс апарат; (з) информация за кредитна карта; и/или (и) всяка друга информация, поискана в съответната форма за регистрация (“Данни за регистрация за услуга”). Съгласявате се да предоставите верни, точни, актуални и пълни Данни за регистрация за услуга. TheSoftware има правото да отхвърли всяка Данни за регистрация за услуга, където се определи, по изключително разсъждение на TheSoftware, че: (и) нарушавате някаква част от Споразумението; и/или (ии) предоставените от вас Данни за регистрация за услуга са непълни, фалшиви, дублирани или по друг начин неприемливи. TheSoftware може да променя критериите на Регистрационните данни по всяко време, по свое изключително разсъждение.

Със изключение на изрично заявеното друго, всяко бъдещо предложение, предлагано на Вас на Уебсайта, което допълва или подобрява текущите функции на Уебсайта, подлежи на Договора. Разбирате и се съгласявате, че TheSoftware не носи отговорност или отговорност по какъвто и да е начин за Вашата неправоспособност да използвате и/или да се квалифицирате за Услугите. Разбирате и се съгласявате, че TheSoftware няма да отговаря на Вас или на трети лица за всяка промяна, прекъсване или прекратяване на всяка Услуга или друг продукт, услуга или промоция, предлагана от TheSoftware и/или някой от неговите Доставчици на Трети страни. Ако MTS Advertise OU прекрати Договора и/или всяка Услуга по някаква причина, MTS Advertise OU няма да носи отговорност или отговорност пред Вас. Разбирате и се съгласявате, че отказът да използвате Уебсайта е вашето единствено право и лекарство във връзка с всяка спор, който може да имате с TheSoftware.

СЪСТЕЗАНИЯ

От време на време TheSoftware предлага промоционални награди и други награди чрез конкурси. Като предоставите верни и точни данни във връзка с приложимата форма за регистрация за конкурса и се съгласите с Официалните правила на конкурса, приложими за всеки конкурс, можете да участвате за възможност да спечелите промоционалните награди, предлагани чрез всеки конкурс. За да участвате в конкурсите, показани на уебсайта, трябва първо да попълните приложимата форма за вход. Съгласявате се да предоставите верни, точни, актуални и пълни данни за регистрация за конкурса. TheSoftware има право да отхвърли всеки запис за регистрация за конкурс, при който се определи, че: (i) нарушавате някой от разделите на споразумението; и/или (ii) предоставените данни за регистрация за конкурса са непълни, недостоверни, дублирани или по друг начин неприемливи. TheSoftware може да промени критериите за регистриране по всяко време, по свое самоусмотрение.

ЛИЦЕНЗ ЗА ВЪЗДАВАНЕ

Като потребител на Уебсайта ви се предоставя неизключителна, не прехвърляема, оттеглима и ограничена лицензия за достъп до и използване на Уебсайта, Съдържанието и свързания материал в съответствие със Споразумението. TheSoftware може да прекрати тази лицензия по всяко време по всякаква причина. Можете да използвате Уебсайта и Съдържанието на един компютър за вашите лични, некомерсиални нужди. Никоя част от Уебсайта, Съдържанието, Състезанията и / или Услугите не може да бъде възпроизвеждана в каквато и да било форма или да се включва в някаква система за търсене на информация, електронна или механична. Не можете да използвате, копирате, имитирате, клонирате, наемате, отдавате под наем, продавате, променяте, декомпилирате, разглобявате, обратноразработвате или прехвърляте Уебсайта, Съдържание, Състезания и / или Услуги или някой от техните части. TheSoftware запазва всички права, които не са ясно предоставени в Споразумението. Не можете да използвате каквото и да е устройство, софтуер или процедура, за да намесите или опитате да намесите в правилната работа на Уебсайта. Не можете да предприемете никакви действия, които налагат неразумно или пропорционално голямо натоварване в инфраструктурата на TheSoftware. Вашето право да използвате Уебсайта, Съдържанието, Състезанията и / или Услугите не е прехвърлимо.

ПРИЧАСТНИ ПРАВА

Съдържанието, организацията, графиката, дизайнът, компилациите, магнитните преводи, цифровото преобразуване, софтуерът, услугите и другите въпроси, свързани с Уебсайта, Съдържанието, Конкурсите и Услугите, са защитени съгласно приложимите авторски права, търговски марки и други проприетарни права (включително, но не само, интелектуална собственост). Категорично се забранява копирането, разпространението, публикуването или продажбата от Ваша страна на каквато и да е част от Уебсайта, Съдържанието, Конкурсите и/или Услугите. Систематичният събиране на материали от Уебсайта, Съдържанието, Конкурсите и/или Услугите по автоматизирани средства или по какъвто и да е друг начин на сканиране или извличане на данни, за да се създаде или се компилира, директно или непосредствено, колекция, компилация, база данни или директория, без писмено съгласие от TheSoftware, е забранено. Вие не придобивате права на собственост върху никакво съдържание, документ, софтуер, услуга или други материали, които се виждат или се достъпват чрез Уебсайта, Съдържанието, Конкурсите и/или Услугите. Публикуването на информация или материал във Вебсайта, или от TheSoftware на определени услуги, не представлява отказ от някакво право за тази информация и/или материал. Името и логото на TheSoftware, и всички свързани графики, икони и имена на услуги, са търговски марки на TheSoftware. Всички други търговски марки, които се появяват на Уебсайта или чрез Услугите, са собственост на техните съответни собственици. Използването на всяка търговска марка без изричното писмено съгласие на съответния притежател е строго забранено.

ЗАБРАНЕНО Е ХИПЕРЛИНКВАНЕТО ДО УЕБСАЙТА, КОБРАНДИРАНЕТО, “ФРЕЙМВАНЕТО” И/ИЛИ СПРЯМОЧЕТЕНИЕТО КЪМ УЕБСАЙТА

Освен ако изрично не е разрешено от TheSoftware, никой не може да хипервръзва към Уебсайта или части от него (включително, но не само, логотипи, търговски марки, брандиране или защитен материал) за своя уебсайт или уеб обект по какъвто и да е повод. Освен това, „фреймването“ на Уебсайта и/или посочването на URL адрес („URL“) на Уебсайта в какъвто и да е комерсиален или некомерсиален медиен материал без предварителното, изрично, писмено разрешение от TheSoftware е строго забранено. Вие специално се съгласявате да сътрудничите с Уебсайта за премахване или прекратяване, според случая, на всякакво такова съдържание или дейност. Вие тук признавате, че ще носите отговорност за каквито и да било вреди, свързани с това.

РЕДАКТИРАНЕ, ИЗТРИВАНЕ И МОДИФИКАЦИЯ

Задържаваме си правото по наше възсмотрение да редактираме и/или изтриваме всякакви документи, информация или друг съдържание, които се появяват на Уебсайта.

ДИСКЛЕЙМЪР

САЙТЪТ, УСЛУГИТЕ, КОНКУРСИТЕ, СЪДЪРЖАНИЕТО, ВСЕКИ ПРОДУКТ, КОЙТО МОЖЕ ДА ПОЛУЧИТЕ ОТ ЕДИН ОТ НАШИТЕ ДОСТАВЧИЦИ, И/ИЛИ ВСЕКИ ДРУГ ПРОДУКТ И/ИЛИ УСЛУГА, КОЯТО МОЖЕ ДА ЗАЯВИТЕ ЧРЕЗ САЙТА, СЕ ПРЕДОСТАВЯТ НА ВАС ВЪВ ВИД ИЗРАВНО И ВЪВ ВИДУАЛЕ И ВСИЧКИ ГАРАНЦИИ, ИЗРАЗЕНИ ИЛИ ПОДРАЗБИРАЕМИ, СЕ ОТХИТЯВАТ ПО НАЙ-ШИРОК ВЪЗВЪЖНИТЕ НАЦИ ПО СЪОТВЕТНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО (ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ И ОГРАНИЧЕНО ДО ОТХИТЯВАНЕТО НА ВСЯКАКВИ ГАРАНЦИИ ЗА ТЪРГОВСКА ПРИЛОЖИМОСТ, ОТХИТЯВАНЕТО НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ И/ИЛИ ПОДХОДЯЩОСТ ЗА КОНКРЕТНА ЦЕЛ). В ЧАСТНОСТ, НО БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ НА ТОВА, TheSoftware НЕ ПРЕДОСТАВЯ НИКАКВИ ГАРАНЦИИ, ЧЕ: (А) САЙТЪТ, УСЛУГИТЕ, КОНКУРСИТЕ, СЪДЪРЖАНИЕТО, ВСЕКИ ПРОДУКТ, КОЙТО МОЖЕ ДА ПОЛУЧИТЕ ОТ ЕДИН ОТ НАШИТЕ ДОСТАВЧИЦИ, И/ИЛИ ВСЕКИ ДРУГ ПРОДУКТ И/ИЛИ УСЛУГА, КОЯТО МОЖЕ ДА ЗАЯВИТЕ ЧРЕЗ САЙТА ЩЕ ОТГОВАРЯТ НА ВАШИТЕ ИЗИСКВАНИЯ; (Б) САЙТЪТ, УСЛУГИТЕ, КОНКУРСИТЕ, СЪДЪРЖАНИЕТО, ВСЕКИ ПРОДУКТ, КОЙТО МОЖЕ ДА ПОЛУЧИТЕ ОТ ЕДИН ОТ НАШИТЕ ДОСТАВЧИЦИ, И/ИЛИ ВСЕКИ ДРУГ ПРОДУКТ И/ИЛИ УСЛУГА, КОЯТО МОЖЕ ДА ЗАЯВИТЕ ЧРЕЗ САЙТА ЩЕ БЪДЕ НЕПРЕКЪСНАТА, СВОЕВРЕМЕННА, ЗАЩИТЕНА ИЛИ БЕЗ ОТКАЗИ; (В) ЩЕ ИМАТЕ ПРАВО ДА УЧАСТВАТЕ В КОНКУРСИТЕ И/ИЛИ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ УСЛУГИТЕ; ИЛИ (Д) РЕЗУЛТАТИТЕ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ ПОЛУЧЕНИ ОТ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА САЙТА, УСЛУГИТЕ, КОНКУРСИТЕ, СЪДЪРЖАНИЕТО, ВСЕКИ ПРОДУКТ, КОЙТО МОЖЕ ДА ПОЛУЧИТЕ ОТ ЕДИН ОТ НАШИТЕ ДОСТАВЧИЦИ, И/ИЛИ ВСЕКИ ДРУГ ПРОДУКТ И/ИЛИ УСЛУГА, КОЯТО МОЖЕ ДА ЗАЯВИТЕ ЧРЕЗ САЙТА ЩЕ БЪДАТ ТОЧНИ ИЛИ НЕНАРУШИМИ. САЙТЪТ, УСЛУГИТЕ, КОНКУРСИТЕ, СЪДЪРЖАНИЕТО, ВСЕКИ ПРОДУКТ, КОЙТО МОЖЕ ДА ПОЛУЧИТЕ ОТ ЕДИН ОТ НАШИТЕ ДОСТАВЧИЦИ, И/ИЛИ ВСЕКИ ДРУГ ПРОДУКТ И/ИЛИ УСЛУГА, КОЯТО МОЖЕ ДА ЗАЯВИТЕ ЧРЕЗ САЙТА, МОГАТ ДА СЪДЪРЖАТ БЪГОВЕ, ГРЕШКИ, ПРОБЛЕМИ ИЛИ ДРУГИ ОГРАНИЧЕНИЯ. НЕ НОСИМ ОТГОВОРНОСТ ЗА НАЛИЧНОСТТА НА ОСНОВНАТА ИНТЕРНЕТ ВРЪЗКА, СВЪРЗАНА СЪС САЙТА. НИТО ЕДНА ПОРАДА ИЛИ ИНФОРМАЦИЯ, БИЛА ТЯ УСТНА ИЛИ ПИСМЕНА, КОЯТО СТЕ ПОЛУЧИЛИ ОТ TheSoftware, НЯКОЙ ОТ НАШИТЕ ДОСТАВЧИЦИ ИЛИ ИНАЧЕ ЧРЕЗ САЙТА, НЯМА ДА СЪЗДАВАТ КАКВИТО И ДА БИЛА ГАРАНЦИИ, КОИТО НЕ СА ИЗРИЧНО ПОСОЧЕНИ В ДОГОВОРА.

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВРЕДИ, ПРОУЗРОЧЕНИ ОТ ИЗТЕГЛЯНИЯ

Посетителите изтеглят информация от уебсайта на свой риск. TheSoftware не предоставя гаранция, че такива изтегляния са без повредяващи компютърни кодове, включително, но не само, вируси и червеи.

ОГРАНИЧЕНИЕ НА ОТГОВОРНОСТ

ВИЕ ЯСНО РАЗБИРАТЕ И СЕ СЪГЛАСЯВАТЕ, ЧЕ TheSoftware НЯМА ДА НОСИ ОТГОВОРНОСТ ПРЕМА ВАС ИЛИ НА ТРЕТИ ЛИЦА ЗА ВСЯКАКВИ ПРЯКИ, НЕПРЯКИ, СЛУЧАЙНИ, СПЕЦИАЛНИ, НАЧЕНКАНИ И/ИЛИ МОДЕЛНИ ОТШЕТСТВИЯ, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ САМО ОГРАНИЧЕНИ ДОХОДИ, ДОБРО ИМЕ, ИЗПОЛЗВАНЕ, ДАННИ ИЛИ ДРУГИ НЕФИЗИЧЕСКИ ЗАГУБИ (ДОСТАТЪЧЕН ПЛОД НА ПОИСКВАНЕ НА TheSoftware ЗА ВЪЗМОЖНОСТТА ОТ ТАКИВА ПРИЧИНИ), ПРИ МАКСИМАЛНАТА ВЪЗМОЖНА СТЕПЕН ПО ЗАКОН ЗА: (А) ИЗПОЛЗВАНЕТО ИЛИ НЕВЪЗМОЖНОСТТА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА УЕБСАЙТА, УСЛУГИТЕ, СЪСТЕЗАНИЯТА, СЪДЪРЖАНИЕТО, ВСЯКАКВИТЕ ПРОДУКТИ НА ТРЕТА СТРАНА, КОИТО МОЖЕ ДА ПОЛУЧАТЕ ОТ ЕДИН ОТ НАШИТЕ ДОСТАВЧИЦИ НА ТРЕТИ ЛИЦА, И/ИЛИ ВСЯКАКВИ ДРУГИ ПРОДУКТИ И/ИЛИ УСЛУГИ, КОИТО МОЖЕТЕ ДА ЗАЯВИТЕ ЧРЕЗ УЕБСАЙТА; (Б) РАЗХОДИТЕ ПО ПОДГОТОВКАТА НА ЗАМЕСТИТЕЛНИ ПРОДУКТИ И УСЛУГИ, ПРОИЗЛИЗАЩИ ОТ ПОКУПКА ИЛИ ПОЛУЧАВАНЕ НА СТОКИ, ДАННИ, ИНФОРМАЦИЯ И/ИЛИ УСЛУГИ ОТ ИЛИ ПОСРЕДСТВОМ УЕБСАЙТА; (В) НЕУЧАСТИЕТО В СЪСТЕЗАНИЯТА, УСЛУГИТЕ ИЛИ ТРЕТИТЕ ПРОДУКТИ НА ТРЕТИ СТРАНИ ОТ ИЛЯКОЙ ОТ НАШИТЕ ДОСТАВЧИЦИ НА ТРЕТА ЛИЦА, ИЛИ ВСЯКО СЛЕДВАЩО ОТКАЗВАНЕ ОТ ПРОДУКТИТЕ НА ТРЕТИ ЛИЦА; (Д) НЕОУПЪЛНОЕН ДОСТЪП ДО РЕГИСТРАЦИОННИТЕ ВИ ДАННИ ИЛИ ПРОМЯНАТА ИМ БЕЗ НАДЛЕЖНОТО ПОДОЗИРАНЕ; И (Е) ДРУГ И ОТНОСИТЕ СЕ КЪМ НЕВЪЗМОЖНОСТТА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА УЕБСАЙТА, УСЛУГИТЕ, СЪСТЕЗАНИЯТА, СЪДЪРЖАНИЕТО, ВСЯКАКВИТЕ ПРОДУКТИ НА ТРЕТА СТРАНА, КОИТО МОЖЕ ДА ПОЛУЧАТЕ ОТ ЕДИН ОТ НАШИТЕ ДОСТАВЧИЦИ НА ТРЕТИ ЛИЦА, И/ИЛИ ВСЯКАКВИ ДРУГИ ПРОДУКТИ И/ИЛИ УСЛУГИ, КОИТО МОЖЕТЕ ДА ЗАЯВИТЕ ЧРЕЗ УЕБСАЙТА. ТОГАВА ОГРАНИЧЕНИЕТОТ ИРАЕ ЗА ВСИЧКИ ПРОДЪЛЖЕНИЯ НА ДЕЙНОСТТА, КОЕТО ВКЛЮЧВА ИЗМАМА ОТ ДОГОВОРА, ЗЛОУПОТРЕБА НА ОТГОВОРНОСТ, НЕНАЛОЖЕНА ОТГОВОРНОСТ, ПОДВЕДЕНИЯ И ВСИЧКИ ДРУГИ ДЛЪЖНОСТИ. ВЫО ИЗКЮА ЛИЦЕНЦ ЗА КОМПАНИТЕ И ВСИЧКИ ТРЕТИ ЛИЦА ОТ ВСЯКАКВИ АНГУАЖИРАНИ, ОТГОВОРНИ И ИСКОВИ ЗАЯВЛЕНИЯ НАД ОГРАНИЧЕНИЕТО, ЗАЯВЕНО ТУК. АКО ВАЛИДНАТА ЗАКОНОДАТЕЛСТВО НЕ РАЗРЕШАВА ТАЗИ ОГРАНИЧЕНОСТ, НАЙ-МАКСИМАЛНАТА ОТГОВОРНОСТ НА TheSoftware НАД ВАС ПО ВСЯКАКВА ОБСТОЯТЕЛСТВА ЩЕ БЪДЕ 500 ДОЛАРА ($500.00). ОТНЕМАНИЕТО НА ПРЕТЕНЦИИТЕ, ПРЕДСТАВЕНИ ПО-ГОРЕ, Е ОСНОВЕН ЕЛЕМЕНТ ИНАЯТА АДА ВСРЕД ВЪЗМОЖНОСТТА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА УЕБСАЙТА, УСЛУГИТЕ, СЪСТЕЗАНИЯТА, СЪДЪРЖАНИЕТО, ВСЯКАКВИТЕ ПРОДУКТИ НА ТРЕТА СТРАНА, КОИТО МОЖЕ ДА ПОЛУЧАТЕ ОТ ЕДИН ОТ НАШИТЕ ДОСТАВЧИЦИ НА ТРЕТИ ЛИЦА, И/ИЛИ ВСЯКАКВИ ДРУГИ ПРОДУКТИ И/ИЛИ УСЛУГИ, КОИТО МОЖЕТЕ ДА ЗАЯВИТЕ ЧРЕЗ УЕБСАЙТА НЯМА ДА ВИ БЪДЕ ПОДАДЕНА БЕЗ ПОСОЧЕНИТЕ ОГРАНИЧЕНИЯ.

ОТЪПКАВАНЕ НА ВРЕДИ

Съгласявате се да освободите TheSoftware, всеки от техните родители, дъщерни и филиали, както и всеки от техните членове, служители, директори, служители, агенти, съдебни партньори и/или други партньори, защитени от всякакви и всички искове, разноски (включително разумни такси за адвокати), щети, съдебни искове, разходи, изисквания и/или присъди, направени от трети страни вследствие на или поради: (а) вашето използване на Уебсайта, Услугите, Съдържанието и/или влизането в произволен конкурс; (б) вашето нарушение на Договора; и/или (в) вашето нарушение на правата на друго лице и/или юридическо лице. Положенията на настоящия параграф са за полза на TheSoftware, всеки от техните родители, дъщерни и/или филиали, както и на всеки от техните служители, директори, членове, служители, акционери, лицензодатели, доставчици и/или адвокати. Всеки от тези лица и юридически лица има право да настоява и изпълнява тези положения директно спрямо вас от свое име.

ТРЕТИ ЛИЦА УЕБСАЙТОВЕ

Уебсайтът може да предоставя връзки и/или да ви препрати към други интернет уебсайтове и/или ресурси, включително, но без ограничение, такива, притежавани и управлявани от трети страни. Тъй като TheSoftware няма контрол върху такива уебсайтове и/или ресурси от трети страни, вие признавате и се съгласявате, че TheSoftware не носи отговорност за наличността на такива уебсайтове и/или ресурси от трети страни. Освен това, TheSoftware не подкрепя и не носи отговорност или задължение за каквито и да било условия и правила за поверителност, съдържание, реклами, услуги, продукти и/или други материали, налични на или достъпни от такива уебсайтове или ресурси от трети страни, или за всякакви вреди и/или загуби, възникнали оттам.

ПОЛИТИКА ЗА ПРИВАТНОСТ/ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОСЕТИТЕЛИ

Използването на Уебсайта и всички коментари, отзиви, информация, Регистрационни данни и/или материали, които подавате чрез или във връзка с Уебсайта, подлежат на нашата Политика за поверителност. Запазваме си правото да използваме всичка информация относно вашето използване на Уебсайта и всички други лични идентифицируеми данни, предоставени от вас, в съответствие с условията на нашата Политика за поверителност. За да видите нашата Политика за поверителност, моля, натиснете ТУК.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЗА ЗАКОННОСТТА

Всякакво опит да се повреди, унищожи, разруши, внесе вреда и/или да се намеси в работата на Уебсайта от страна на който и да било лице, независимо дали е клиент на TheSoftware или не, представлява нарушение на наказателното и гражданското право и TheSoftware ще се стреми да преследва всички правни средства срещу всеки нарушител или физическо или юридическо лице възможностите, предоставени от закона и на основата на справедливост.

ИЗБОР НА ЗАКОН / МЯСТО НА ПРИДЪРЖАНЕ

Всякакви спорове, произтичащи от или свързани с Договора, подлежат на управление и тълкуване в съответствие с правото на Естония (без отклонение от принципите за удовлетворяване на конфликта на законите). Всякаква наложена награда ще бъде окончателна и неоспорима за страните, и по нея може да се въведе решение във всякакъв компетентен съд. Нищо в настоящата клауза не трябва да се тълкува така, че да предотвратява която и да е страна да търси забранителна мярка с цел защита на своите права, докато не се постигне резултат при арбитража. В рамките на разрешеното от закона, вие се съгласявате да не подавате, да не се присъединявате или да не участвате в никакво групово съдебно дело относно всякаква иска, спор или контроверза, които може да имате срещу TheSoftware. и всеки от техните правни представители, афилиейти, дъщерни дружества, родителски дружества, агенции и техните членове, служители и агенти. Вие се съгласявате с налагането на забранителни мерки, с цел да се спре такова съдебно дело или да се извадите като участник в делото. Съгласявате да заплатите адвокатските такси и съдебните разходи, които TheSoftware полага за търсене на такова облекчение. Договорът не представлява възразяване срещу никоя от вашите права и средства за осъществяване на иска индивидуално и не като групово съдебно дело във връзка с ангажиментите по-горе. Това разпоредба, която ви предотвратява да подавате, да се присъединявате или да участвате в групови съдебни дела, е самостоятелно споразумение. Ако някоя част от Договора се признае невалидна или незастрашима, тази част ще се тълкува според приложимото право, а останалите части ще останат пълноправни и ефективни.