Terms and Conditions

Home » Terms and Conditions

Tak for dit besøg på hjemmesiden (herefter benævnt ‘Hjemmesiden’), hvor du fandt linket til disse brugsbetingelser (herefter benævnt ‘Hjemmesiden’). Hjemmesiden er en internetejendom ejet af TheSoftware (herefter benævnt ‘TheSoftware,’ ‘vi’ og ‘os’). Du accepterer at være bundet af disse brugsbetingelser for TheSoftware Hjemmesiden (‘Brugsbetingelser’), i deres helhed, når du: (a) får adgang til Hjemmesiden; (b) tilmelder dig et nyhedsbrev eller abonnerer på en mailingliste eller anmoder om oplysninger via Hjemmesiden (‘Abonnementstjenester’); (c) tilmelder dig til at deltage i promotion, konkurrencer og/eller lodtrækninger, som TheSoftware tilbyder fra tid til anden (hver især en ‘Konkurrence’); (d) bliver medlem af eller forsøger at blive medlem af et tilknyttet program eller anden medlemskabsorganisation, der er vist på Hjemmesiden (‘Medlemstjenester’); og/eller (e) bestiller et produkt og/eller en service gennem Hjemmesiden (‘Leverandørtjenester, og sammen med Abonnementstjenester og Medlemstjenesterne, ‘Tjenesterne’). TheSoftware Privatlivspolitik (‘Privatlivspolitik’), de officielle konkurrenceregler, der gælder for hver Konkurrence, TheSoftware Købsaftale(r) (‘Købsaftale’), TheSoftware Medlemskabsaftale(r) (‘Medlemskabsaftale’), samt eventuelle andre driftsregler, politikker, prisplaner og andre supplerende vilkår og betingelser eller dokumenter, der kan offentliggøres fra tid til anden, er udtrykkeligt indarbejdet heri ved henvisning (samlet betegnet ‘Aftalen’). Gennemgå venligst Aftalens komplette vilkår omhyggeligt. Hvis du ikke er enig i Aftalen i sin helhed, har du ikke tilladelse til at bruge Tjenesterne og/eller Hjemmesiden på nogen måde eller form.

TheSoftware nægter SPECIFIKT ADGANG TIL HJEMMESIDEN OG/ELLER TJENESTER FOR ENHVER PERSON, SOM ER DÆKKET AF CHILDREN’S ONLINE PRIVACY PROTECTION ACT AF 1998, SOM ÆNDRET (“COPPA”). TheSoftware FORBEHOLDER SIG RETTEN TIL AT NAEGE ADGANG TIL TJENESTERNE OG/ELLER HJEMMESIDEN FOR ENHVER PERSON, I SIN ENESTÅENDE DISKRETION.

RÆKKENVIDDE OG ÆNDRING AF AFTALEN

Du accepterer vilkårene og betingelserne, der er angivet i aftalen med hensyn til din brug af hjemmesiden. Aftalen udgør den eneste og fuldstændige aftale mellem dig og TheSoftware med hensyn til din brug af hjemmesiden og tilsidesætter alle tidligere eller samtidige aftaler, redegørelser, garantier og/eller forståelser med hensyn til hjemmesiden. Vi kan ændre aftalen fra tid til anden efter eget skøn, uden specifik varsel til dig. Den seneste aftale vil blive offentliggjort på hjemmesiden, og du bør gennemgå aftalen, inden du bruger hjemmesiden. Ved din fortsatte brug af hjemmesiden og/eller tjenesterne accepterer du hermed at overholde alle vilkår og betingelser indeholdt i aftalen, der er gyldig på det pågældende tidspunkt. Derfor bør du regelmæssigt kontrollere denne side for opdateringer og/eller ændringer.

KRAV

Hjemmesiden og tjenesterne er kun tilgængelige for personer, der kan indgå juridisk bindende kontrakter i henhold til gældende lovgivning. Hjemmesiden og tjenesterne er ikke beregnet til brug af personer under atten (18) år. Hvis du er under atten (18) år, har du ikke tilladelse til at bruge og/eller få adgang til hjemmesiden og/eller tjenesterne.

BESKRIVELSE AF TJENESTERNE

Abonnementstjenester

Underlagt vilkårene og betingelserne i aftalen kan du ved at registrere dig på hjemmesiden og få godkendelse fra TheSoftware opnå eller forsøge at opnå mod betaling eller uden betaling abonnementsydelserne. Abonnementsydelserne vil give dig e-mail-indhold, tekst og andre materialer (“abonnementindhold”) relevant for online marketing, der leveres af TheSoftware og dets tredjepartsleverandører (“tredjepartsleverandører”). Hvis du ønsker at afbryde modtagelsen af abonnementindholdet, skal du blot sende en e-mail til os på [email protected]. Abonnementindholdet indeholder kommentarer, meninger og/eller andre materialer, der leveres af TheSoftware og tredjepartsleverandører, og bør ikke nødvendigvis lægges til grund. Vær venlig at udvise forsigtighed, sunde fornuft og sikkerhed, når du bruger abonnementindholdet og/eller abonnementsydelserne. Du accepterer, at TheSoftware ikke har nogen forpligtelser og pådrager sig ikke noget ansvar over for dig i forbindelse med sådant abonnementindhold. TheSoftware repræsenterer eller garanterer ikke, at abonnementindholdet, der er tilgængeligt i forbindelse med abonnementsydelserne, er præcist, fuldstændigt eller passende. Du forstår og accepterer, at TheSoftware ikke er ansvarlig eller erstatningspligtig på nogen måde for din manglende evne til at bruge abonnementsydelserne og/eller abonnementindholdet. Du forstår og accepterer, at TheSoftware ikke vil være erstatningsansvarlig over for dig, slutbrugere eller tredjeparter for nogen krav i forbindelse med nogen af ​​abonnementsydelserne.

Medlemsservices

Underlagt vilkårene og betingelserne i aftalen og medlemskabsaftalen kan du opnå eller forsøge at opnå, mod betaling eller uden betaling, et medlemskab i en af ​​de forskellige medlemskabsprogrammer, som MTS Advertise OU tilbyder ved at registrere dig på websiden, acceptere medlemskabsaftalen og få godkendelse fra TheSoftware. For en udskrift af medlemskabsaftalen skal du besøge websiden for det specifikke medlemskab. TheSoftware-medlemskabsprogrammerne vil give dig adgang til indhold, tekst og andre materialer (medlemmers indhold og sammen med abonnementsindholdet, indholdet), der leveres af TheSoftware og visse tredjepartsudbydere og er designet til at hjælpe medlemmerne med deres online marketingprojekter. Medlemsmaterialet indeholder kommentarer, meninger og andre materialer, der leveres af TheSoftware tredjepartsudbydere og skal nødvendigvis ikke betragtes som pålidelige. Brug forsigtighed, sunde fornuft og sikkerhed, når du bruger medlemsmaterialet og/eller medlemsservicen. Du accepterer, at TheSoftware ikke har nogen forpligtelser og ikke pådrager sig nogen ansvar over for dig i forbindelse med sådan medlemsindhold. TheSoftware repræsenterer eller garanterer ikke, at det medlemsindhold, der er tilgængeligt i forbindelse med medlemsservicen, er nøjagtigt, fuldstændigt eller passende. Du forstår og accepterer, at TheSoftware ikke er ansvarlig eller erstatningspligtig på nogen måde for din manglende evne til at anvende medlemsservicen og/eller medlemsindholdet. Du forstår og accepterer, at TheSoftware ikke er erstatningspligtig over for dig, nogen slutbrugere eller tredjepart i forbindelse med nogen krav vedrørende medlemsservicen.

Leverandørtjenester

Ved at udfylde de relevante købsordreformularer kan du opnå eller forsøge at opnå visse produkter og/eller tjenester fra hjemmesiden. Produkterne og/eller tjenesterne, der vises på hjemmesiden, kan indeholde beskrivelser, der stilles direkte til rådighed af tredjepartsleverandørernes producenter eller distributører af sådanne genstande. TheSoftware garanterer ikke, at beskrivelserne af sådanne genstande er korrekte eller fuldstændige. Du forstår og accepterer, at TheSoftware ikke er ansvarlig på nogen måde for din manglende evne til at opnå produkter og/eller tjenester fra hjemmesiden eller for eventuelle tvister med produktets sælger, distributør og slutbrugere. Du forstår og accepterer, at TheSoftware ikke vil være erstatningsansvarlig over for dig eller tredjeparter for nogen krav i forbindelse med nogen af de produkter og/eller tjenester, der tilbydes på hjemmesiden.

Generel

De oplysninger, som du skal oplyse i forbindelse med registrering til tjenesterne, kan omfatte, uden begrænsning, nogle eller alle følgende oplysninger: (a) dit fulde navn; (b) virksomhedsnavn; (c) e-mail adresse; (d) postadresse (og faktureringsadresse, hvis forskellig); (e) hjemmetelefonnummer; (f) arbejdstelefonnummer; (g) telefaxnummer; (h) kreditkortoplysninger; og/eller (i) eventuelle andre oplysninger, der anmodes om på den relevante registreringsformular (”Tjenesten Registreringsdata”). Du accepterer at give sande, nøjagtige, aktuelle og komplette Tjenesten Registreringsdata. TheSoftware har ret til at afvise eventuelle Tjenesten Registreringsdata, hvor det afgøres, i TheSoftwares eneste og eksklusive skøn, at: (i) du overtræder en hvilken som helst del af aftalen; og/eller (ii) Tjenesten Registreringsdata, som du har givet, er ufuldstændige, svigagtige, duplikerede eller på anden måde uacceptable. TheSoftware kan til enhver tid ændre Registreringsdata kriterierne i sit eneste skøn.

Medmindre det udtrykkeligt angives anderledes, vil enhver fremtidig(e) tilbud, der gøres tilgængelig(e) for dig på webstedet og som forbedrer eller på anden måde udvider de nuværende funktioner på webstedet, være underlagt aftalen. Du forstår og accepterer, at TheSoftware ikke er ansvarlig eller erstatningspligtig på nogen måde for din manglende evne til at bruge og/eller kvalificere dig til tjenesteydelserne. Du forstår og accepterer, at TheSoftware ikke vil være erstatningspligtig over for dig eller tredjepart for enhver ændring, suspendering eller afbrydelse af nogen tjenesteydelser eller andet produkt, service eller tilbud, der tilbydes af TheSoftware og/eller nogen af ​​dets tredjepartsudbydere. Hvis MTS Advertise OU ophæver aftalen og/eller nogen tjenesteydelser af en hvilken som helst årsag, har MTS Advertise OU intet ansvar eller nogen forpligtelse over for dig. Du forstår og accepterer, at det er dit eneste retsmiddel og påstand i tilfælde af enhver uoverensstemmelse, du måtte have med TheSoftware.

KONKURRENCER

Fra tid til anden tilbyder TheSoftware præmier og andre belønninger via konkurrencer. Ved at give sande og nøjagtige oplysninger i forbindelse med den relevante konkurrencetilmeldingsformular og acceptere de officielle konkurrenceregler for hver konkurrence, kan du deltage og have chancen for at vinde de præmier, der tilbydes gennem hver konkurrence. For at deltage i konkurrencerne på websiden skal du først fuldføre den relevante tilmeldingsformular. Du accepterer at give sande, nøjagtige, aktuelle og komplette oplysninger ved konkurrencetilmeldingen. TheSoftware har ret til at afvise enhver konkurrencetilmelding, hvor det bliver fastslået, at: (i) du overtræder nogen del af aftalen; og/eller (ii) de tilmeldingsdata, du har angivet, er ufuldstændige, vildledende, en kopi eller på anden måde uacceptabel. TheSoftware kan til enhver tid ændre kriterierne for tilmeldingsdata efter eget skøn.

LICENSEGRANT

Som bruger af hjemmesiden får du tildelt en ikke-eksklusiv, ikke-overførbar, tilbagekaldelig og begrænset licens til at få adgang til og bruge hjemmesiden, indholdet og tilhørende materiale i overensstemmelse med Aftalen. Softwaren kan til enhver tid afslutte denne licens af enhver årsag. Du må bruge hjemmesiden og indholdet på en computer til din personlige, ikke-kommercielle brug. Ingen del af hjemmesiden, indholdet, konkurrencer og/eller tjenester må gengives i nogen form eller inkorporeres i nogen form for informationssøgningssystem, elektronisk eller mekanisk. Du må ikke bruge, kopiere, emulere, klone, leje, lease, sælge, ændre, dekompilere, demontere, omvendtudvikle eller overføre hjemmesiden, indholdet, konkurrencer og/eller tjenester eller nogen del deraf. Softwaren forbeholder sig alle rettigheder, der ikke udtrykkeligt er tildelt i Aftalen. Du må ikke bruge nogen form for enhed, software eller rutine til at forstyrre eller forsøge at forstyrre hjemmesidens korrekte funktion. Du må ikke foretage nogen handling, der pålægger en urimelig eller uforholdsmæssigt stor belastning på Softwarens infrastruktur. Din ret til at bruge hjemmesiden, indholdet, konkurrencer og/eller tjenester er ikke overdragelig.

OPHAVSRETTIGHEDER

Indholdet, organisationen, grafikken, designet, sammensætningen, magnetiske oversættelse, digital konvertering, softwaren, tjenesterne og andre spørgsmål relateret til hjemmesiden, indholdet, konkurrencerne og tjenesterne er beskyttet af gældende ophavsrettigheder, varemærker og andre ejendomsrettigheder (herunder, men ikke begrænset til, intellektuel ejendom). Kopiering, redistribution, offentliggørelse eller salg af noget dele af hjemmesiden, indholdet, konkurrencerne og/eller tjenesterne er strengt forbudt. Systematisk indsamling af materiale fra hjemmesiden, indholdet, konkurrencerne og/eller tjenesterne via automatiserede midler eller enhver anden form for scraping eller dataudvinding med henblik på at oprette eller sammensætte, direkte eller indirekte, en samling, sammensætning, database eller katalog uden skriftlig tilladelse fra TheSoftware er forbudt. Du erhverver ikke ejendomsrettigheder til noget indhold, dokument, software, tjenester eller andre materialer, der ses på eller via hjemmesiden, indholdet, konkurrencerne og/eller tjenesterne. Offentliggørelse af oplysninger eller materiale på hjemmesiden eller via tjenesterne fra TheSoftware udgør ikke en fravigelse af nogen ret til sådanne oplysninger og/eller materialer. Navnet og logoet TheSoftware samt alle tilknyttede grafikker, ikoner og servicenavne er varemærker tilhørende TheSoftware. Alle øvrige varemærker, der vises på hjemmesiden eller via tjenesterne, tilhører deres respektive ejere. Brugen af ethvert varemærke uden udtrykkelig skriftlig samtykke fra den gældende ejer er strengt forbudt.

HYPERLINKING TIL WEBSTED, SAM-UDSKRIVNING, “FRAMING” OG/ELLER REFERENCERING AF WEBSTED ER FORBUDT

Medmindre det udtrykkeligt er autoriseret af TheSoftware, må ingen linke til hjemmesiden eller dele deraf (herunder, men ikke begrænset til, logotyper, varemærker, branding eller ophavsretligt beskyttet materiale) på deres egen hjemmeside eller weblokation af nogen som helst årsag. Ydermere er det strengt forbudt at ‘ramme’ hjemmesiden og/eller referere til Uniform Resource Locator (”URL”) for hjemmesiden på kommercielle eller ikke-kommercielle medier uden forudgående, udtrykkelig og skriftlig tilladelse fra TheSoftware. Du accepterer specifikt at samarbejde med hjemmesiden om at fjerne eller ophøre enhver sådan indhold eller aktivitet. Du erkender herved, at du kan holdes ansvarlig for enhver og alle skader forbundet hermed.

REDIGERING, SLETNING OG ÆNDRING

Vi forbeholder os retten til efter eget skøn at redigere og/eller slette enhver dokumenter, information eller andet indhold, der vises på hjemmesiden.

DISCLAIMER

WEBSITET, YDELSER, KONKURRENCER, INDHOLD, EVENTUELT ANDRE PRODUKTER, SOM DU KAN MODTAGE FRA EN AF VORES TREDJEPARTSUDSTYDERE, OG/ELLER EVENTUELLE ANDRE PRODUKTER OG/ELLER YDELSER, SOM DU KAN ANSØGE OM VIA WEBSITET, LEVERES TIL DIG SOM “DET ER” OG “TILGÆNGELIGT”, OG DER FRASKRIVES ALLE GARANTIER, UDTRYKKELIGE ELLER STILTIENDE, I DEN UDSTRÆKNING, DET ER TILLADT I HENHOLD TIL GÆLDENDE LOV (HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, FRASKRIVELSE AF NOGEN FORM FOR GARANTI FOR HANDELSEGNETHED, IKKE-KRÆNKELSE AF IMMATERIELLE RETTIGHEDER OG/ELLER EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL). ISÆR, MEN IKKE BEGRÆNSET HERTIL, YDER TheSoftware INGEN GARANTI FOR, AT: (A) WEBSITET, YDELSERNE, KONKURRENCERNE, INDHOLDET, EVENTUELLE ANDRE PRODUKTER, SOM DU KAN MODTAGE FRA EN AF VORES TREDJEPARTSUDSTYDERE, OG/ELLER EVENTUELLE ANDRE PRODUKTER OG/ELLER YDELSER, SOM DU KAN ANSØGE OM VIA WEBSITET, VIL OPFYLDE DINE KRAV; (B) WEBSITET, YDELSERNE, KONKURRENCERNE, INDHOLDET, EVENTUELLE ANDRE PRODUKTER, SOM DU KAN MODTAGE FRA EN AF VORES TREDJEPARTSUDSTYDERE, OG/ELLER EVENTUELLE ANDRE PRODUKTER OG/ELLER YDELSER, SOM DU KAN ANSØGE OM VIA WEBSITET, VIL VÆRE UAFBRUDT, RETTIDIGT, SIKKERT ELLER FEJLFRI; (C) DU VIL KVALIFICERE DIG TIL KONKURRENCERNE OG/ELLER YDELSERNE; ELLER (D) RESULTATERNE, SOM KAN OPNÅS VED BRUG AF WEBSITET, YDELSERNE, KONKURRENCERNE, INDHOLDET, EVENTUELLE ANDRE PRODUKTER, SOM DU KAN MODTAGE FRA EN AF VORES TREDJEPARTSUDSTYDERE, OG/ELLER EVENTUELLE ANDRE PRODUKTER OG/ELLER YDELSER, SOM DU KAN ANSØGE OM VIA WEBSITET, VIL VÆRE PRÆCISE ELLER PÅLIDELIGE. WEBSITET, YDELSERNE, KONKURRENCERNE, INDHOLDET, EVENTUELLE ANDRE PRODUKTER, SOM DU KAN MODTAGE FRA EN AF VORES TREDJEPARTSUDSTYDERE, OG/ELLER EVENTUELLE ANDRE PRODUKTER OG/ELLER YDELSER, SOM DU KAN ANSØGE OM VIA WEBSITET, KAN INDEHOLDE FEJL, FEJL, PROBLEMER ELLER ANDRE BEGRÆNSNINGER. VI VIL IKKE VÆRE ERSTATNINGSPLIGTIGE FOR TILGÆNGELIGHEDEN AF DEN UNDERLIGGENDE INTERNETFORBINDELSE, DER ER ASSOCIERET MED WEBSITET. INGEN RÅDGIVNING ELLER INFORMATION, UANSET OM DET ER MUNDTLIGT ELLER SKRIFTLIGT, SOM DU MODTAGER FRA TheSoftware, EN HVILKEN SOM HELST AF DENS TREDJEPARTSLEVERANDØRER ELLER ANDRE, ENTEN VIA ELLER FRA WEBSITET, SKAL SKABE NOGEN GARANTI, DER IKKE UDTRYKKELIGT ER ANFØRT I AFTALEN.

FRASKRIVELSE FOR SKADE FORÅRSAGET AF DOWNLOADS

Besøgende downloader information fra hjemmesiden på egen risiko. TheSoftware giver ingen garanti for, at sådanne downloads er fri for ødelæggende computerkoder, herunder, men ikke begrænset til, vira og orme.

ANSVARSBEGRÆNSNING

DU FORSTÅR OG ACCEPTERER UDTRYKKELIGT, AT TheSoftware IKKE VIL VÆRE ANSVARLIG OVER FOR DIG ELLER NOGEN TREDJEPART FOR NOGEN DIREKTE, INDIREKTE, HÆNDELIGE, SPECIELLE, FØLGESKABER OG/ELLER EKKEMPLEVESKABER SKADE, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, SKADER FOR TAB AF FORTJENESTE, GOD VILJE, BRUG, DATA ELLER ANDRE IMMATERIELLE TAB (SELV HVIS TheSoftware HAR VÆRET OPLYSNINGSPLIGTIG OM MULIGHEDEN FOR SÅDANNE SKADER), I VIDESTE OMFANG TILLADET VED LOV FOR: (A) BRUG ELLER DETTE MULIGHED FOR AT BRUGE WEBSITET, TJENESTERNE, KONTESTERNE, INDHOLDEN, EVENTYR, HVILKE SOM HELST TREDJEPARTSPRODUKTER, SOM DU MULIGVIS MODTAGER FRA EN AF VORES TREDJEPARTSPROVIDERE, OG/ELLER HVILKE SOM HELST ANDRE PRODUKTER OG/ELLER TJENESTER, SOM DU MULIGVIS SØGER OM GENNEM WEBSITET; (B) KOSTEN VED ERHVERVELSEN AF ERSTATNINGSVARER OG TJENESTER, SOM FØLGE AF NOGLE VARER, DATA, INFORMATION OG/ELLER TJENESTER, SOM ER KØBT ELLER OPNÅET FRA, ELLER TRANSAKTIONER INDTASTET GENNEM, WEBSITET; (C) MISLIGHOLDELSE AF KRITERIERNE FOR KONTESTERNE, TJENESTERNE ELLER TREDJEPARTSPRODUKTER FRA NOGLE AF VORES TREDJEPARTSPROVIDERE ELLER NOGLE SENERE AFVISNING AF SAMME TREDJEPARTSPRODUKTER; (D) ULOVLIG ADGANG TIL ELLER ÆNDRING AF DINE REGISTRERINGSDATA; OG (E) NOGEN ANDEN EMNE SØNDERHØREDE FORHOLD TIL UTILGÆNGELIGHEDEN AF AT BRUGE WEBSITET, TJENESTERNE, KONTESTERNE, INDHOLDEN, EVENTYR, HVILKE SOM HELST TREDJEPARTSPRODUKTER, SOM DU MULIGVIS MODTAGER FRA EN AF VORES TREDJEPARTSPROVIDERE, OG/ELLER HVILKE SOM HELST ANDRE PRODUKTER OG/ELLER TJENESTER, SOM DU MULIGVIS SØGER OM GENNEM WEBSITET. DENNE BEGRÆNSNING GÆLDER FOR ALLE ÅRSAGER TIL HANDLINGEN, I SAMLET BELØB, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, KONTRAKTBRUD, GARANTIBRUD, FORSØMMELSE, STRENGT ANSVAR, FEJLAGTIG FREMCSTILLING OG ALLE ANDRE SKADESØGSMÅL. DU FRIGIVER HERVED TheSoftware OG ALLE TheSoftware’S TREDJEPARTSPROVIDERE FRA ALLE FORPLIGTELSER, ANSVARSOMRÅDER OG KRAV, DER OVERSTIGER BEGRÆNSNINGEN DER ANGIVES HERI. HVIS ANVENDELIG LOV IKKE TILLADER EN SÅDAN BEGRÆNSNING, VÆRE MÅXIMAL ANSVAR AF TheSoftware OVER FOR DIG UNDER ALLE FORHOLD FEM HUNDREDE DOLLAR ($ 500.00). BENÆGTTINGEN AF SKADER FASTSAT OVENVED ER ET AFGØRENDE ELEMENT I GRUNDLAGET FOR HANDELEN MELLEM DIG OG TheSoftware. UTILGÆNGELIGHEDEN AF AT BRUGE WEBSITET, TJENESTERNE, KONTESTERNE, INDHOLDEN, EVENTYR, HVILKE SOM HELST TREDJEPARTSPRODUKTER SOM DU MULIGVIS MODTAGER FRA EN AF VORES TREDJEPARTSPROVIDERE OG/ELLER HVILKE SOM HELST ANDRE PRODUKTER OG/ELLER TJENESTER, SOM DU MULIGVIS SØGER OM GENNEM WEBSITET VILLE IKKE VÆRE LEVERET TIL DIG UDEN SÅDANNE BEGRÆNSNINGER.

ERSTATNING

Du accepterer at erstatte og holde TheSoftware, hver af deres forældre, datterselskaber og tilknyttede selskaber samt hver af deres respektive medlemmer, ledere, direktører, medarbejdere, agenter, medmærke-indehavere og/eller andre partnere skadesløse for enhver og alle krav, udgifter (herunder rimelige advokathonorarer), skader, søgsmål, omkostninger, krav og/eller domme af enhver art, fremsat af tredjepart som følge af eller opstået på grund af: (a) din brug af websiden, tjenesteydelser, indhold og/eller deltagelse i enhver konkurrence; (b) din overtrædelse af aftalen; og/eller (c) din overtrædelse af andres rettigheder, uanset om det er enkeltpersoner eller juridiske enheder. Bestemmelserne i dette afsnit er til fordel for TheSoftware, hver af deres forældre, datterselskaber og/eller tilknyttede selskaber, samt hver af deres respektive ledere, direktører, medlemmer, medarbejdere, agenter, aktionærer, licensindehavere, leverandører og/eller advokater. Enhver af disse personer og enheder har ret til at påberåbe sig og håndhæve disse bestemmelser direkte imod dig i eget navn.

TREDJEPARTSWEBSIDER

Hjemmesiden kan give links til og/eller henvise dig til andre internetwebsites og/eller ressourcer, herunder, men ikke begrænset til, dem der ejes og drives af tredjepartsudbydere. Da Softwaren ikke har kontrol over sådanne tredjepartswebsites og/eller ressourcer, erkender og accepterer du hermed, at Softwaren ikke er ansvarlig for tilgængeligheden af sådanne tredjepartswebsites og/eller ressourcer. Desuden støtter Softwaren ikke, og er ikke ansvarlig eller erstatningspligtig for, vilkår og betingelser, privatlivspolitikker, indhold, reklamer, tjenester, produkter og/eller andre materialer på eller tilgængelige fra sådanne tredjepartswebsites eller ressourcer, eller for eventuelle skader og/eller tab der opstår derfra.

FORTROLIGHEDSPOLITIK / BESØGENDE OPLYSNINGER

Brug af websiden og alle kommentarer, feedback, information, registreringsdata og/eller materialer, som du indsender gennem eller i forbindelse med websiden, er underlagt vores privatlivspolitik. Vi forbeholder os retten til at bruge alle oplysninger om din brug af websiden og enhver anden personligt identificerbare oplysninger, som du giver os, i overensstemmelse med vilkårene i vores privatlivspolitik. For at se vores privatlivspolitik, skal du klikke her.

JURIDISK ADVARSEL

Enhver forsøg fra nogen person, uanset om de er en TheSoftware kunde eller ej, at skade, ødelægge, manipulere, vandalisere og/eller på anden måde forstyrre driften af hjemmesiden, er en overtrædelse af straffeloven og civilretten, og TheSoftware vil omhyggeligt forfølge alle mulige midler i denne forbindelse mod enhver overtrædende person eller enhed i videst muligt omfang i henhold til loven og retfærdighed.

VALG AF LOV/FORUM

Enhver tvist, der opstår i forbindelse med eller relateret til Aftalen, skal reguleres af og fortolkes i overensstemmelse med Estlands love (uden hensyntagen til lovkonfliktprincipper). Enhver afgørelse, der træffes, vil være endelig og bindende for parterne, og dom herom kan indføres i enhver domstol med kompetent jurisdiktion. Intet heri skal fortolkes som at forhindre nogen part i at søge midlertidig forføjning for at beskytte sine rettigheder, indtil en afgørelse er truffet i voldgift. I det omfang tilladt i henhold til loven, accepterer du, at du ikke vil anlægge, tilslutte dig eller deltage i nogen gruppesøgsmål vedrørende enhver påstand, tvist eller kontrovers, du måtte have mod TheSoftware og hver af deres juridiske repræsentanter, tilknyttede selskaber, datterselskaber, forældre, agenturer og deres respektive medlemmer, tjenestemænd, direktører, ansatte og agenter. Du accepterer, at der kan træffes midlertidig forføjning for at standse en sådan retssag eller at fjerne dig som deltager i søgsmålet. Du accepterer at betale advokatsalærer og omkostninger i forbindelse med, at TheSoftware søger en sådan forføjning. Aftalen udgør ikke en frafaldelse af nogen af dine rettigheder og retsmidler for at føre en sag individuelt og ikke som en gruppesøgsmål i bindende voldgift som angivet ovenfor. Denne bestemmelse, der forhindrer dig i at anlægge, tilslutte dig eller deltage i gruppesøgsmål, er en selvstændig aftale. Skulle en del af Aftalen anses for ugyldig eller ikke-håndhævelig, skal denne del fortolkes i overensstemmelse med gældende lov, og de resterende dele forbliver fuldt gældende.