Terms and Conditions

Home » Terms and Conditions

Dėkojame už apsilankymą šiose Naudotojo sąlygose nurodytoje svetainėje (toliau – „Svetainė“), kurioje rasti nuoroda į šias Naudotojo sąlygas. Svetainė yra „TheSoftware“ internetinis turtas (toliau bendrai vadinama „TheSoftware“, „mes“ ir „mūsų“). Sutinkate būti laikomais šių „TheSoftware“ svetainės Naudotojo sąlygų (toliau – „Naudotojo sąlygos“) įpareigojimų, visapusiškai, kai: (a) prisijungiate prie Svetainės; (b) užsiprenumeruojate naujienlaiškį arba prenumeruojate el. pašto sąrašą ar prašote informacijos per Svetainę (toliau – „Prenumeratos paslaugos“); (c) registruojatės dalyvauti „TheSoftware“ kartą nuo karto siūlomuose konkursuose ir (arba) loterijoje (toliau – „Konkursas“); (d) prisijungiate arba bandote prisijungti prie „TheSoftware“ svetainėje pateiktos partnerių programos ar kitos narystės organizacijos (toliau – „Narystės paslaugos“); ir (e) užsakote prekes ir (arba) paslaugas per Svetainę (toliau – „Pardavimo paslaugos“), kartu su Prenumeratos paslaugomis ir Narystės paslaugomis, vadinamais „Paslaugomis“. Čia išsamiai nurodomos „TheSoftware“ privatumo politika (toliau – „Privatumo politika“), taikomos kiekvienam konkursui oficialios konkursų taisyklės, „TheSoftware“ pirkimo sutartys (toliau – „Pirkimo sutartys“), „TheSoftware“ narystės sutartys (toliau – „Narystės sutartys“), taip pat bet kokie kiti veiklos taisyklės, politikos, kainų tvarkaraščiai ir kiti papildomi sąlygos arba dokumentai, kurie gali būti kartu paskelbti laikui bėgant, yra išreiškiamai įtraukti į šį įgaliojimą (vienbalsiai – „Sutartis“). Įsigilinkite į sutarties visumą. Jei ne iki galo sutinkate su visomis Sutarties nuostatomis, neturite teisės naudotis Paslaugomis ir (arba) Svetaine jokiu būdu ar forma.

TheSoftware KONKREČIAI ATMETA PRIĖJIMĄ PRIE SVETAINĖS IR/ARBA PASLAUGŲ KIEKVIENAM ASMUINIUI, KURIUO POKRYTAS 1998 M. TAMSKYRINĖS PRIVATAUS FORUMO APSAUGOS ĮSTATYMAS, KAIP PATAISYTAS (“COPPA”). TheSoftware PASILIEKA TEISĘ ATMESTI PASLAUGŲ IR/ARBA SVETAINĖS PRIĖJIMĄ BET KOKIAM ASMUINIUI, PRIEŠASIŲ IR IŠSKIRTINIO SPRENDIMO.

SUTARTIES TAIKYMO IR PAPILDYMO APIMTIS

Jūs sutinkate su sąlygomis ir nuostatomis, nurodytomis Sutartyje dėl jūsų naudojimo Svetainės. Sutartis sudaro visą ir vienintelę susitarimą tarp jūsų ir TheSoftware dėl jūsų naudojimo Svetainės ir pakeičia visas ankstesnes ar šiuolaikines sutartis, atstovavimus, garantijas ir/ar supratimus dėl Svetainės. Mes galime bet kada sava valia pakeisti Sutartį be konkrečios jums pranešimo. Naujausia Sutartis bus paskelbta Svetainėje ir jūs turėtumėte peržiūrėti Sutartį prieš naudodamiesi Svetaine. Tęsdami Svetainės ir/ar Paslaugų naudojimą jūs pritariate visoms sąlygoms ir nuostatoms, įtvirtintoms Sutartyje, galiojančioms tuo metu. Todėl reguliariai turėtumėte tikrinti šį puslapį dėl atnaujinimų ir/ar pakeitimų.

REIKALAVIMAI

Svetainė ir paslaugos yra skirtos tik asmenims, kurie gali sudaryti teisiškai įpareigojančius sutartis pagal taikomus teisės aktus. Svetainė ir paslaugos nėra skirtos asmenims, jaunesniems nei aštuoniolikos (18) metų. Jei jūs esate jaunesni nei aštuoniolikos (18) metų, neturite teisės naudotis ir/arba pasiekti svetainę ir/arba paslaugas.

PASLAUGŲ APRAŠYMAS

Abonimentų paslaugos

Priimant sąlygas ir nuostatas, registravimasis svetainėje ir gavus TheSoftware patvirtinimą, galite gauti arba bandyti gauti už mokestį arba be jokio mokesčio Prenumeratos paslaugas. Prenumeratos paslaugos suteiks Jums elektroninį turinį, tekstą ir kitus medžiagų („Prenumeratos medžiaga“), susijusios su interneto rinkodara, teikiamą TheSoftware ir jo trečiųjų šalių partnerių („Trečiųjų šalių tiekėjų“). Jei norite nutraukti Prenumeratos turinio gavimą, paprasčiausiai siųskite elektroninį laišką mums adresu [email protected]. Prenumeratos turinys gali būti komentarai, nuomonės ir/arba kitos medžiagos, pateikiamos TheSoftware ir Trečiųjų šalių tiekėjų, ir jo ne visada reikėtų pasikliauti. Naudojant Prenumeratos turinį ir/arba Prenumeratos paslaugas, prašome būti atsargiais, naudoti sveiką protą ir būti saugiais. Sutinkate, kad TheSoftware šioje Prenumeratos turinio atžvilgiu neturi jokių įsipareigojimų ir neprisiima jokių įsipareigojimų Jums atžvilgiu. TheSoftware neatsako už tai, kad Prenumeratos paslaugų teikimo metu prieinamas Prenumeratos turinys yra tikslus, išsamus ar tinkamas. Suprantate ir sutinkate, kad TheSoftware neatsako ir neprisiima jokios atsakomybės jokiu būdu dėl Jūsų nesugebėjimo naudotis Prenumeratos paslaugomis ir/arba Prenumeratos turiniu. Taip pat suprantate ir sutinkate, kad TheSoftware neatsako Jums, galutiniam vartotojui ar tretiesiems asmenims, už bet kokius reikalavimus, susijusius su Prenumeratos paslaugomis.

Narių paslaugos

Priimant Agremeintą sąlygas ir Narystės sutartį, registravimo svetainėje ir gavus sutikimą iš„voro, jūs galite gauti arba bandyti gauti mokestinius ar nemokamus narystės programose, kurias siūlo MTS Advertise OU. Norėdami gauti Narystės sutarties kopiją, apsilankykite svetainėje, skirtą konkrečiai narystei. TheSoftware nario programos leis jums gauti prieigą prie turinio, teksto ir kitų medžiagų (“Nario turinys” ir kartu su prenumeratu tai yra “Turinys”) , kurias teikia TheSoftware ir tam tikros trečiosios šalys, skirtos pagelbėti nariams jų interneto rinkodaros versluose. Nario turinys gali turėti komentarus, nuomones ir kitas medžiagas, kurias teikia TheSoftware trečiosios šalys, ir jūs neturėtumėte visiškai pasikliauti. Naudojantis Nario turiniu ir (arba) Narystės paslaugomis prašome būti atsargiems, naudoti sveiką protą ir būti budriems. Jūs sutinkate, kad TheSoftware neturi jokių įsipareigojimų ir jokio atsako jums, susijusio su tokiu Nario turiniu. TheSoftware nepateikia jokių garantijų, kad narystės paslaugomis teikiamas Nario turinys yra tikslus, išsamus ar tinkamas. Jūs suprantate ir sutinkate, kad TheSoftware nėra atsakingas arba neprisiima jokios atsakomybės jokiu atveju dėl jūsų nesugebėjimo naudotis narystės paslaugomis ir (arba) Nario turiniu. Jūs suprantate ir sutinkate, kad TheSoftware neatsako jums, galutiniams vartotojams ar trečiosioms šalims dėl jokio reikalavimo, susijusio su jokiais narystės paslaugų aspektais.

Pardavėjo paslaugos

Užpildydami taikomus pardavimo užsakymo formas, galite gauti arba bandyti gauti tam tikrus produktus ir/arba paslaugas iš svetainės. Svetainėje pateikti produktai ir/arba paslaugos gali turėti aprašymus, kurie yra pateikiami tiesiogiai trečiųjų šalių tiekėjų gamintojų ar platintojų. Programinė įranga neatsako ar nesuteikia garantijų dėl tokių daiktų aprašymų tikslumo ar pilnumo. Suprantate ir sutinkate, kad Programinė įranga nėra atsakinga ar prisiima jokios atsakomybės jokiomis aplinkybėmis dėl jūsų negebėjimo gauti produktus ir/arba paslaugas iš svetainės ar dėl bet kokios ginčo su produkto pardavėju, platintoju ir galutiniais vartotojais. Suprantate ir sutinkate, kad Programinė įranga jums ar bet kuriam trečiajam asmeniui nebus atsakinga už jokius reikalavimus, susijusius su bet kuriais svetainėje siūlomais produktais ir/arba paslaugomis.

Bendras

Informacija, kurią privalote pateikti, susijusi su paslaugų registracija, gali apimti, bet tuo nesibaigianti, šiuos parametrus: (a) jūsų pilną vardą; (b) įmonės pavadinimą; (c) el. pašto adresą; (d) pašto adresą (ir atskirai mokėjimo adresą, jei skiriasi); (e) namų telefono numerį; (f) darbo telefono numerį; (g) telekopijos numerį; (h) mokėjimo kortelės informaciją; ir/arba (i) bet kokią kitą informaciją, kurią reikalaujama nurodyti atitinkame registracijos forme („Paslaugos registracijos duomenys“). Sutinkate pateikti tikrus, tikslius, esamus ir visapusiškus Paslaugų registracijos duomenis. TheSoftware turi teisę atmesti bet kokius Paslaugų registracijos duomenis, jei, vieninteliu ir išimtimiškai TheSoftware sprendimu: (i) pažeidžiate bet kurį sutarties dalį; ir/arba (ii) pateikti Paslaugų registracijos duomenys yra nepilni, suklastoti, dublikuoti ar kitaip nepriimtini. TheSoftware bet kada, visiškai savo valia, gali pakeisti registracijos duomenų kriterijus.

Nebūtina aiškiai nurodyti, kad bet kokios ateities jums prieinamos pasiūlymai, kurių veikiausiai patobulina ar kitaip patobulina esamą svetainės funkcionalumą, bus susietai su sutartimi. Suprantate ir sutinkate, kad TheSoftware nėra atsakingas ir neprisiima jokios atsakomybės dėl jūsų nesugebėjimo naudotis ir / ar kvalifikuotis paslaugomis. Suprantate ir sutinkate, kad TheSoftware nėra atsakingas jums ar bet kuriam trečiajam asmeniui dėl bet kokių paslaugų ar kitų produktų, paslaugų ar akcijų, kuriuos siūlo TheSoftware ir / ar jų tiekėjai, modifikacijos, laikino sustabdymo ar nutraukimo. Jei MTS Advertise OU bet kokiomis aplinkybėmis nutraukia sutartį ir / ar bet kokias paslaugas, MTS Advertise OU nebus atsakinga jums ar turės jokios atsakomybės. Suprantate ir sutinkate, kad atsisakymas naudotis svetaine yra vienintelis jūsų teistas ir priemonė bet kokiam su TheSoftware kylančiam ginčui spręsti.

VARŽYBOS

Laikui bėgant, „TheSoftware“ siūlo akcines dovanas ir kitus apdovanojimus per konkursus. Pateikdami teisingą ir tikslią informaciją, susijusią su taikytino konkurso registracijos forma, ir sutikdami su kiekvienam konkursui taikomomis oficialiomis konkursų taisyklėmis, galite dalyvauti ir laimėti akcines dovanas, kurias siūlo kiekvienas konkursas. Norėdami dalyvauti svetainėje pateikiamuose konkursuose, privalote visapusiškai užpildyti atitinkamą registracijos formą. Sutinkate pateikti tikrą, tikslią, naujausią ir visapusišką konkursų registracijos duomenis. „TheSoftware“ turi teisę atmesti bet kuriuos konkursų registracijos duomenis, jei vienintelio ir išimtinio svertinio sprendimo pareiga „TheSoftware“ nustato, kad: (i) jūs pažeidžiate susitarimo dalį; ir / arba (ii) pateikti konkursų registracijos duomenys yra nebaigti, suklastoti, dublikuoti arba kitaip nepriimtini. „TheSoftware“ bet kuriuo metu, savo vienintelio nuožiūra, gali keisti registracijos duomenų kriterijus.

LICENSE GRANT

Kaip Svetainės naudotojas, jums suteikiama neekskluzinė, neperleidžiama, atšaukiama ir ribota licencija pasiekti ir naudoti Svetainę, turinį ir susijusią medžiagą, vadovaujantis Sutartimi. Programinė įranga gali bet kada visiškai nutraukti šią licenciją bet kokiais pagrindais. Svetainę ir turinį galite naudoti viename kompiuteryje savo asmeniniam, nekomerciniam naudojimui. Jokios Svetainės, turinio, konkursų ir/ar Paslaugų dalys negali būti dauginamos jokiomis formomis arba įtrauktos į bet kokius informacijos paieškos sistemų, elektroninius arba mechaninius įrenginius. Jūs negalite naudoti, kopijuoti, imituoti, klonuoti, nuomoti, išnuomoti, parduoti, modifikuoti, dekompiliuoti, išardyti, atvirkščiai kurti arba perduoti Svetainės, turinio, konkursų ir/ar Paslaugų ar jos dalies. Programinė įranga pasilieka visas teises, kurios nėra aiškiai suteiktos Sutartyje. Jūs negalite naudoti jokių prietaisų, programinės įrangos ar rutinų, kad trukdytumėte arba bandytumėte trukdyti teisingam Svetainės veikimui. Jūs negalite imtis jokio veiksmo, kuris dėl TheSoftware infrastruktūros teiktų nesąžiningą ar neproporcingą apkrovą. Jūsų teisė naudotis Svetaine, turiniu, konkursais ir/ar paslaugomis nėra perleidžiama.

NUOSAVOJIMOS TEISĖS

Turinys, organizavimas, grafika, dizainas, kompiliacija, magnetinis vertimas, skaitmeninis konvertavimas, programinė įranga, paslaugos ir kiti su interneto svetaine, turiniu, konkursais ir paslaugomis susiję dalykai yra apsaugoti pagal taikomus autorių teisių, prekių ženklų ir kitus nuosavybės teises (įskaitant, bet neapsiribojant intelektinės nuosavybės teisėmis). Bet kokia svetainės, turinio, konkursų ir/ar paslaugų dalies kopijavimas, perskirstymas, paskelbimas ar pardavimas jums griežtai draudžiamas. Sisteminis medžiagos iš svetainės, turinio, konkursų ir/ar paslaugų pasiėmimas automatiniais būdais ar bet kokiu kitu gręžimu ar duomenų ištraukimu siekiant sukurti ar sukomplektuoti tiesioginę ar netiesioginę kolekciją, kompiliaciją, duomenų bazę ar katalogą be raštiško leidimo iš TheSoftware yra draudžiamas. Jums nepriskiriami nuosavybės teisės prie jokio turinio, dokumento, programinės įrangos, paslaugų ar kitos medžiagos, rodomos ar pasiekiamos per interneto svetainę, turinį, konkursus ir/ar paslaugas. Informacijos ar medžiagos paskelbimas interneto svetainėje ar per paslaugas, atliekamas TheSoftware, nereiškia jokio teisių atsisakymo mokėjimui už tokios informacijos ir/ar medžiagos naudojimą. TheSoftware pavadinimas ir logotipas, taip pat visos susijusios grafikos, piktogramos ir paslaugų pavadinimai yra TheSoftware prekių ženklai. Visi kiti prekių ženklai, kuriuos galima matyti interneto svetainėje ar per paslaugas yra jų atitinkamų savininkų nuosavybė. Bet kurio prekių ženklo naudojimas be atitinkamo savininko išankstinio raštiško sutikimo yra griežtai draudžiamas.

UŽDRAUSTAS NURODYMAS Į SVETAINĘ, BENDRINIMAS, „KALŪNĖLIS“ IR/ARBA NURODYMAS Į SVETAINĘ

Nesant aiškiai leidimo iš TheSoftware, niekas negali nukreipti nuorodos į svetainę ar jos dalis (įskaitant, bet neapsiribojant, logotipus, prekių ženklus, prekinį ženklavimą ar autoriaus teisių turinį) į savo svetainę ar interneto vietą jokiu būdu. Be to, griežtai draudžiama „įterpti“ svetainę arba nuorodą į uniformųją resursų vietos nurodymą („URL“) į komercinį ar nekomercinį įrašytą ir didinamą mediją be TheSoftware išankstinio, aiškaus ir raštiško leidimo. Išsamesnei bendradarbiavimui su Svetaine siekiant pašalinti ar sustabdyti tokius turinius ar veiklą jūs išreikštinai sutinkate. Šiuo pripažįstate, kad esate atsakingas už bet kokius su tuo susijusius nuostolius.

REDAGAVIMAS, IŠTRINTI IR MODIFIKUOTI

Mes pasiliekame teisę savo vieninteliu nuožiūriu redaguoti ir/arba ištrinti bet kokią dokumentą, informaciją ar kitą turinį, atsirandančią svetainėje.

ATSAKOMYBĖS RIBOJIMAS

TINKLALAPIS, PASLAUGOS, VARŽYBOS, TURINYS, BET KOKIA JŪSŲ GAVIMŲ IŠ VIENO IŠ MŪSŲ TREČIŲJŲ ŠALIES TIEKĖJŲ PRODUKTŲ, IR/ARBA BET KOVĖLINĖS IR/ARBA BET KOKIOS KITOS PRODUKTAI IR/ARBA PASLAUGOS, KURIAS JŪS GALITE APLIKUOTI PER TINKLALAPĮ, YRA PATEIKTI JUMS „GALIMYBEI“ IR „GALIMYBEI“, O VISOS GARANTIJOS, IŠREIKŠTOS IR NUMATOMOS, ATMETAMOS PAGAL TAISYKLINGESNĮ GELBĖJIMĄ PAGAL TAISYKLIŲ GELBĖJIMĄ (ĮSKAITANT, BET NEĮSKAITANT, AKIVAIZDŽIOS BET KOKIŲ TIPO PIRKIMO, AKIVAIZDŽIOS AUTORINIŲ TEISIŲ PAŽYMŲ IR/ARBA PASKIRTIES FITNESSO GIGANTU). YPAČ, BET NE VISIŠKAI RIBOJANT, TheSoftware KEGĖJA NESUTEIKTŲ: (A) TINKLALAPIS, PASLAUGOS, VARŽYBOS, TURINYS, BET KOKIA JŪSŲ GAVIMŲ IŠ VIENO IŠ MŪSŲ TREČIŲJŲ ŠALIES TIEKĖJŲ PRODUKTŲ, IR/ARBA BET KOKIOS KITOS PRODUKTAI IR/ARBA PASLAUGOS, KURIAS JŪS GALITE APLIKUOTI PER TINKLALAPĮ ATITIKTŲ JŪSŲ REIKIAMME; (B) TINKLALAPIS, PASLAUGOS, VARŽYBOS, TURINYS, BET KOKIA JŪSŲ GAVIMŲ IŠ VIENO IŠ MŪSŲ TREČIŲJŲ ŠALIES TIEKĖJŲ PRODUKTŲ, IR/ARBA BET KOKIOS KITOS PRODUKTAI IR/ARBA PASLAUGOS, KURIAS JŪS GALITE APLIKUOTI PER TINKLALAPĮ, BUS NEPERTRAUKTOS, LAIKINOS, SAUGIOS AR BE NUSIKALTIMŲ; (C) JŪS KVALIFIKUOSITAI VARŽYBOMS IR/ARBA PASLAUGOMS; ARBA JEIGU) BUS GAUTI PANAUDOJIMO REZULTATAI IŠ TINKLALAPIO, PASLAUGŲ, VARŽYBŲ, TURINIO, BET KOKIŲ JŪSŲ GAVIMŲ IŠ VIENO IŠ MŪSŲ TREČIŲJŲ ŠALIES TIEKĖJŲ, IR/ARBA BET KOKIOS KITOS PRODUKTO IR/ARBA PASLAUGOS, KURIAS JŪS GALITE APLIKUOTI PER TINKLALAPĮ, BUS TIKSLIOS AR PATIKIMOS. TINKLALAPIS, PASLAUGOS, VARŽYBOS, TURINYS, BET KOKIA JŪSŲ GAVIMŲ IŠ VIENO IŠ MŪSŲ TREČIŲJŲ ŠALIES TIEKĖJŲ, IR/ARBA BET KOKIOS KITOS PRODUKTAI IR/ARBA PASLAUGOS, KURIAS JŪS GALITE APLIKUOTI PER TINKLALAPĮ GALI TURĖTI KLADKĄS, KLČIAS, PROBLEMAS AR KITAS RIBAS. MES NEPRANESĄ UŽ GALIMYBĘ, SUSIJUSIĄ SU TINKLALAPIU. NEAIŠKUMAS AR INFORMACIJA, AR BAŽADOS, VERSLO ARBA RAKTINIAI LAIŠKAI, Gauto IŠ JŪS TheSoftware, NETURINTOMS TREČIOSIOMS MAČIARĖM ARBA KITAIP PERJUNGIMUI IŠ TINKLALAPIO, NETURES JOKIOS GARANTIJOS, KURIOS NEBUVO IŠREIKŠTOS AIŠKIOJE SUTARTYJE.

ATLEIDIMAS UŽ ŽALĄ, KURIĄ SUDARO ATSISIŲSTI

Lankytojai parsisiunčia informaciją iš svetainės savo rizika. TheSoftware neprisiima jokios atsakomybės ir nepateikia jokių garantijų, kad tokie parsisiuntimai yra laisvi nuo žalingų kompiuterio kodų, įskaitant, bet neapsiribojant, virusus ir kirminus.

ATSAKOMYBĖS RIBOJIMAS

JŪS AIŠKIAI SUPRANTATE IR SUTINKATE, KAD TheSoftware NESIJUNGTU JUMS AR BET KURIAM TREČIAJAM ASMENIUI UŽ BET KOKIUS TIESIUS, NETIESIUS, ATLIKIMO, IŠSKIRTINIUS, NETANGIPIOJAMUS AR GARANTINIUOSIUS NUOSTOLIUS, ĮSKAITANT, BET NEAPRIBOTINU BŪDU, PELNĄ, GEROVĘ, NAUDOJIMĄ, DUOMENŲ AR KITŲ NEGREITINGŲ NUOSTOLIŲ (NET JEIGU TheSoftware BUVO ĮSPĖTAS APIE TOKIŲ NUOSTOLIŲ GALIMYBĘ), ARBA PAGAL TEISĖS IOSIENĄ, BET ĮSTATYMU, UŽ TOKIAS. (A) NĖRA GALIMA AR NEPAVOJINGAS NAUDOTIS SVETAINĖ, PASLAUGOMIS, VARŽYBOMIS, TURINIU, BET KOKIOMIS TREČIŲJŲ ŠALIES PRODUKTAIS, KURЇGALIMŲ GAVUSI IŠ VIENO IŠ MŪSŲ TREČIŲJŲ ŠALIES TIEKЇJŲ, IR/ARBA BET KOKIOMIS KITAIS PRODUKTAIS IR/ARBA PASLAUGOMIS, KURЇGALIMŲ PRAŠYTI SVEATAINĖS, (B) PAPILDOMŲ PREKIŲ IR PASLAUGŲ ĮSIGIJIMO KAUSAI, ATSEDANT AR DUOMENŲ, INFORMACIJOS IR/ARBA PASLAUGŲ PIRKIMUI AR ĮGYVENDINIMUI PER SVETAINĘ; (C) NESANARIO VARŽYBOMS, PASLAUGOMS AR TREČIŲJŲ ŠALIES PRODUKTAMS Iš MŪSŲ TREČIŲJŲ ŠALIES TIEKЇJХ, ARBA BET KURIO PO TO TREČIŲJŲ ŠALIES PRODUKTO ATMETIMUI; (D) NELEILINIAM PRIEIGAI AR KEITIMUI, JŪSŲ REGISTRACIJOS DUOMENIMS; IR (E) BET KOKIAI KITAI PROBLEMAI, SUSIJUSIAI SU NELEISTU SVETAINĖS, PASLAUGŲ, VARŽYBŲ, TURINIU, BET KOKIOMIS TREČИJЕЎIЎ шАЛИE PRODUKTАIМИ, KURЫGALIMAI GAVUSI VOENO IŠ VIENO IŠ MŪSŲ TREČIХIŲ ŠALIХ TIEKЇХUЖ IR/ARBA BET KOKIOMIS KITAIS PRODUKTAIS IR/ARBA PASLAUGAIS, KURЇGALIMU PRAŠЋIY SVETAINAI. ŠI APRIIBOTIS TAISYKLIŲ TAISYKLĖS SUSIJUSI SU VISOMIS GYVATĖLĖS VEIKIOMIS, SUMAÅIAIS, BET NEAPRIBOTINAIS, ABIPUSIU VIRITSTU, GARANTINIU PARAIŠKų, NEATSKIRAI, GRYNASE BŪDUOSE IR VISOMIS PANAŠUIS tortineIŠ. JŪS ČIAI ATLEIDŽIATE TheSoftware IR VISUS TheSoftware TREČIASIS TIEKЇJỖIS IŠ VISŲ POREIKIŲ, NEATNAUOTYBƢIR PRETENDACIJAS, VIRYKLIMĄS UŽ RIIMTĮ, PAIEŠKOJE, KAULIARIŲ PAREMDAMI, UŽ JUSTASI NORS) RŪŠĮ YRA МОЖНЫМ. THE NEGACIJA NUOSTOLIŲ, SUSITVARKIUS AUKŠIAU, YRA PEREKTOJE ELEMENTĖ, KONTRAHENTO TARP JUS IR TheSoftware. NEGALIMA NAUDOTIS SVETAINĖS, PASLAUGÛ, VARŽYBŲ, TURINIU, BET KOKIOMI VYRENĖ DURBA LIETUVAR, KURЫGALIMO GЕМЫ ЯОDERTI, IR/ARBA BET KOKIOMI PRODUKTAIS IR/ARBA PASLAUGAIS, KURЇGALMI PRAŠIY ŚVВATENŲ, NEBUTЕU ЖYTUMI BE TROBO, ПÅCIAU TOKĖВ APRIIBOTINĖ#.

ATLYGINIMAS

Jūs sutinkate atlyginti ir apsaugoti TheSoftware, kiekvieną jų tėvą, dukterines įmones ir filialus bei kiekvieną jų atskirą narį, pareigūną, direktorių, darbuotoją, agentą, bendradarbius ir/arba kitus partnerius nuo bet kokių ir visų pareiškimų, išlaidų (įskaitant pagrįstas advokatų išlaidas), žalos, ieškinių, išlaidų, reikalavimų ir/arba nuosprendžių, kilusių iš bet kokios trečiosios šalies dėl ar atsiradusių dėl: (a) jūsų naudojimo Svetaine, Paslaugomis, Turiniu ir/ar įėjimo į bet kokį konkursą; (b) jūsų sutarties pažeidimo; ir/arba (c) jūsų kitų individualių asmenų ir/arba juridinių asmenų teisių pažeidimo. Šio pastraipos nuostatos taikomos kaip nauda TheSoftware, kiekvienam jų tėvui, dukterinėms įmonėms ir/arba filialams bei kiekvienam jų atskiram pareigūnui, direktoriui, nariui, darbuotojui, agentui, akcininkui, licenciantui, tiekėjui ir/ar advokatui. Kiekvienas šių asmenų ir subjektų turi teisę tiesiogiai pareikšti ir taikyti šias nuostatas prieš jus savo vardu.

TREČIŲJŲ ŠALIŲ SVETAINĖS

Svetainė gali siūlyti nuorodas į ir/arba siųsti jus į kitas interneto svetaines ir/arba resursus, įskaitant, bet neapsiribojant, trečiosios šalies tiekėjų nuosavybėje esančias ir jų valdomas svetaines. Kadangi TheSoftware neturi kontrolės vir šių trečiųjų šalių svetainių ir/arba resursų, jūs čia ir dabar pripažįstate ir sutinkate, kad TheSoftware nėra atsakingas už tokios trečiosios šalies svetainių ir/arba resursų prieinamumą. Be to, TheSoftware nepalaiko ir neatsako už jokius nuostatus ir sąlygas, privatumo politiką, turinį, reklamą, paslaugas, produktus ir/arba kitus medžiagas esančias ar prieinamas iš tokių trečiųjų šalių svetainių ar resursų, ar bet kokius iš to kylančius nuostolius ir/arba nuostolius.

PRIVATUMO POLITIKA/LANKYTOJO INFORMACIJA

Naudojimasis svetaine ir visi komentarai, atsiliepimai, informacija, registracijos duomenys ir/ar medžiagos, kurias pateikiate per svetainę arba susijusias su ja, priklauso mūsų privatumo politikai. Priklauso mūsų nuo teisių naudoti visą informaciją apie jūsų svetainės naudojimą ir visus kitus asmens duomenis, kuriuos teikiate, pagal mūsų privatumo politikos sąlygas. Mūsų privatumo politiką galite peržiūrėti paspaudę Čia.

ĮSPĖJIMAS

Bet kokio individualo, neatsižvelgiant į tai, ar jis yra TheSoftware klientas, bandymas pakenkti, sunaikinti, kištis, apgadinti ir/arba kitaip trukdyti Svetainės veikimui, yra baudžiamoji ir civilinės teisės pažeidimas, ir TheSoftware ryšingai sieks visų įstatymo ir teisingumo leidžiamų priemonių prieš bet kokį kaltintiną individualą ar subjektą.

TEISĖS/VIETA PASIRINKIMAS

Bet galimų ginčų, kylančių iš sutarties arba susijusių su ja, sprendimas remiamas Estijos įstatymais ir aiškinamas jais, nesant prieštaravimo įstatymo principams. Sprendimas bus galutinis ir apribojantis šalims, o dėl jo galima kreiptis į bet kurį kompetentingą jurisdikciją teismą. Nieko iš čia neturėtų būti aiškinama taip, kad draustų bet kuriai šaliai ieškoti apsaugos injunkcine tvarka tam, kad būtų apsaugoti jos teisės laukiant arbitražo rezultatų. Visateisėje apimtyje, atsižvelgiant į įstatymą, sutinkate, kad neieškosite, nesitelksite ar nedalyvausite jokiame grupinės bylos teisme dėl galimų pretenzijų, ginčų ar diskusijų, kurias turite prieš „TheSoftware“ arba jos teisinius atstovus, partnerius, dukterines įmones, motininės įmonės, agentūras ir jų atskirus narius, pareigūnus, direktorius, darbuotojus ir agentus. Sutinkate su tam tikros vykdomosios apsaugos, tarkime, bylos sustabdymo injunkcijos, arba dalykovu dalyvavimo byloje pašalinimu. Sutinkate sumokėti teisinio atstovo išlaidas ir teismo išlaidas, kurias „TheSoftware“ prisiima siekdama tokią apsaugą gauti. Sutartis nereiškia jokių jūsų teisių ir priemonių nusikaltimo atveju, bendrose bylose nagrinėjamos grupinės arbitraže ir suteiktos viršuje. Ši sąlyga draudžianti dalyvauti, prisijungti ar dalyvauti grupinėse bylose teismams yra nepriklausoma sutartis. Jei bet kuri sutarties dalis būtų laikoma negaliojančia arba neįvykdoma, toji dalis bus aiškinama atsižvelgiant į taikomus įstatymus, o likusios dalys išliks visiškai galiojančios ir veikiančios.