Terms and Conditions

Home » Terms and Conditions

Hvala, ker ste obiskali spletno stran (ki jo imenujemo „Spletna stran“), na kateri ste našli povezavo do teh Pogojev uporabe (ki jih imenujemo „Spletna stran“). Spletna stran je last spletne lastnine TheSoftware (ki jih skupaj imenujemo „TheSoftware“, „ni” in „mi“). Strinjate se, da ste vezani na te Pogoje uporabe spletne strani TheSoftware (ki jih imenujemo „Pogoji uporabe“) v celoti, ko: (a) dostopate do Spletne strani; (b) se registrirate za novice ali se naročite na seznam pošiljanja ali zahtevate informacije preko Spletne strani (ki jih imenujemo „Storitve naročnine“); (c) se registrirate za sodelovanje v promocijah, tekmovanjih in/ali nagradnih igrah, ki jih TheSoftware občasno organizira (ki jih imenujemo „Nagradne igre“); (d) se pridružite ali poskusite pridružiti partnerskemu programu ali drugi članstvu, ki je prikazano na Spletni strani (ki jih imenujemo „Članske storitve“); in/ali (e) naročate izdelek in/ali storitev preko Spletne strani (ki jih imenujemo „Prodajne storitve“, skupaj s Storitvami naročnine in Članskimi storitvami, „Storitve“). Politika zasebnosti TheSoftware (ki ji pravimo „Politika zasebnosti“), Uradna pravila nagradnih iger, ki se uporabljajo za vsako Nagradno igro, TheSoftware pogodbe o nakupu (ki jim pravimo „Pogodbe o nakupu“), TheSoftware članske pogodbe (ki jim pravimo „Članske pogodbe“), kot tudi vsa druga delovna pravila, politike, ceniki in drugi dodatni pogoji ali dokumenti, ki se lahko objavljajo občasno, so izrecno vključeni v te Pogoje uporabe (skupaj „Pogodba“). Pozorno preberite celoten besedilo Pogodbe. Če se ne strinjate z Pogodbo v celoti, niste pooblaščeni za uporabo Storitev in/ali Spletne strani na noben način ali obliko.

TheSoftware POSEBEJ ZAVRNE DOSTOP DO SPLETNE STRANI IN/ALI STORITEV KATERIMKOLI POSAMEZNIKI, KI SO POKRITI Z ZAKONOM O ZAŠČITI SPLETNE ZASEBNOSTI OTROK IZ LETA 1998, KOT JE BIL SPREMEJEN (»COPPA«). TheSoftware SI PRIDRUŽUJE PRAVICO, DA ZAVRNE DOSTOP DO STORITEV IN/ALI SPLETNE STRANI KATEREMUKOLI POSAMEZNIKU, PO LASTNEM EKSKLUZIVNEM PRESCI V DISKRECIJI.

OBSEG IN SPREMEMBA POGODBE

S strinjanjem z določili in pogoji, ki so navedeni v Pogodbi o uporabi spletnega mesta, se strinjate z njihovo spoštovanjem. Pogodba predstavlja celotno in edino pogodbo med vami in podjetjem TheSoftware v zvezi z uporabo spletnega mesta in nadomešča vse predhodne ali sodobne sporazume, predstavitve, garancije in/ali soglasja v zvezi z njim. Pogodbo lahko občasno spremenimo po lastni presoji, brez posebnega obvestila vam. Najnovejša različica Pogodbe bo objavljena na spletnem mestu, zato jo pred uporabo spletnega mesta preglejte. Z nadaljnjo uporabo spletnega mesta in/ali storitev se strinjate s celotnimi določili in pogoji, ki veljajo ob tem času. Zato redno preverjajte to stran za posodobitve in/ali spremembe.

ZAHTEVE

Spletno mesto in storitve so na voljo samo posameznikom, ki lahko sklenejo pravno zavezujoče pogodbe v skladu s predpisom veljavne zakonodaje. Spletno mesto in storitve niso namenjene uporabi s strani posameznikov, mlajših od osemnajst (18) let. Če ste mlajši od osemnajst (18) let, nimate dovoljenja za uporabo in/ali dostop do spletnega mesta in/ali storitev.

OPIS STORITEV

Naročniške storitve

Pod pogoji in določbami sporazuma se lahko registrirate na spletnem mestu in po odobritvi s strani podjetja TheSoftware pridobite ali poskusite pridobiti storitve naročnine za plačilo ali brezplačno. Storitve naročnine vam bodo zagotovile vsebine elektronske pošte, besedila in druge gradiva (“Storitve naročnine”), ki se nanašajo na spletno trženje, ki ga zagotavlja podjetje TheSoftware in njegovi partnerji tretjih oseb (“Ponudniki tretjih oseb”). Če želite prenehati prejemati vsebino naročnine, nam preprosto pošljite e-pošto na [email protected]. Vsebina naročnine vsebuje komentarje, mnenja in/ali druge materiale, ki jih zagotavlja podjetje TheSoftware in ponudniki tretjih oseb, na katere se ni nujno zanašati. Uporabljajte previdnost, zdrav razum in varnost pri uporabi vsebine naročnine in/ali storitev naročnine. Strinjate se, da podjetje TheSoftware do vas nima nobenih obveznosti in ne prevzema nobenih odgovornosti v zvezi s takšno vsebino naročnine. Podjetje TheSoftware ne zagotavlja ali jamči, da je vsebina naročnine, ki je na voljo v povezavi z storitvami naročnine, točna, popolna ali primerna. Razumete in se strinjate, da podjetje TheSoftware ni odgovorno ali odgovorno na noben način za vašo nesposobnost uporabe storitev naročnine in/ali vsebine naročnine. Razumete in se strinjate, da podjetje TheSoftware ne bo odgovorno do vas, končnih uporabnikov ali tretjih oseb za kakršno koli zahtevo v zvezi s katero od storitev naročnine.

Članstvo storitve

Glede pogojev in določil Sporazuma in članstva se lahko s prijavo na spletno mesto, strinjanjem s članstvom in prejemom odobritve s strani TheSoftware, pridobite ali poskusite pridobiti za plačilo ali brezplačno članstvo v enem od različnih članstvenih programov, ki jih ponuja MTS Advertise OU. Za kopijo članstvenega sporazuma obiščite spletno mesto za določeno članstvo. Programska oprema TheSoftware vam bo omogočila dostop do vsebine, besedila in drugih gradiv (»gradivo člana« in skupaj s pretplatniško vsebino, »vsebina«), ki jih zagotavlja TheSoftware in določeni ponudniki tretjih oseb, namenjeni podpori članov pri njihovih spletnih tržnih projektih. Vsebina člana vsebuje komentarje, mnenja in druga gradiva, ki jih zagotavljajo TheSoftware ponudniki tretjih oseb, in se nanje ni nujno zanašati. Pri uporabi vsebine člana in/ali storitev članstva prosimo, da uporabite previdnost, zdrav razum in varnost. Strinjate se, da TheSoftware nima nobenih obveznosti in ne prevzema nobenih odgovornosti do vas v zvezi s kakršno koli vsebino člana. TheSoftware ne zagotavlja ali jamči glede razpoložljivosti, popolnosti ali ustreznosti vsebine člana, ki je na voljo v povezavi s storitvami članstva. Razumete in se strinjate, da TheSoftware ni odgovoren ali odškodninsko odgovoren na noben način za vašo nesposobnost uporabe storitev članstva in/ali vsebine člana. Razumete in se strinjate, da TheSoftware ni odgovoren do vas, končnih uporabnikov ali tretjih oseb za kakršno koli trditveno zadevo v zvezi s storitvami članstva.

Storitve prodajalca

Z izpolnitvijo ustrezno obrazca naročila lahko pridobite ali poskusite pridobiti določene izdelke in/ali storitve s spletne strani. Izdelki in/ali storitve, prikazani na spletni strani, lahko vsebujejo opise, ki jih neposredno zagotavljajo proizvajalci ali distributerji izdelkov tretjih oseb. TheSoftware ne zagotavlja ali jamči, da so opisi takšnih izdelkov natančni ali popolni. Razumete in se strinjate, da TheSoftware ni odgovoren ali odgovoren na noben način za vašo nesposobnost pridobivanja izdelkov in/ali storitev s spletne strani ali za kakršen koli spor s prodajalcem, distributerjem ali končnimi uporabniki izdelka. Razumete in se strinjate, da TheSoftware ne bo odgovoren za vas ali tretjo osebo za kakršen koli zahtevek v zvezi s katerim koli izdelkom in/ali storitvijo, ki se ponujajo na spletni strani.

Splošno

Informacije, ki jih morate navesti v zvezi z registracijo za storitve, lahko vključujejo, med drugim, nekatere ali vse naslednje: (a) vaše polno ime; (b) ime podjetja; (c) e-poštni naslov; (d) naslov za pošiljanje (in naslov za obračun, če je drugačen); (e) domača telefonska številka; (f) službena telefonska številka; (g) telefakser; (h) podatki o kreditni kartici; in / ali (i) vse druge informacije, ki jih zahteva ustrezni obrazec za registracijo storitve (‘Podatki o registraciji storitve’). Strinjate se, da boste zagotovili resnične, natančne, aktualne in popolne podatke o registraciji storitve. Programska oprema ima pravico zavrniti katere koli podatke o registraciji storitve, če se ugotovi, glede na izključno presojo programske opreme, da: (i) kršite kateri koli del sporazuma; in / ali (ii) podatki o registraciji storitve, ki ste jih posredovali, so nepopolni, goljufivi, podvojeni ali na kakršen koli drug način nesprejemljivi. Programska oprema lahko kadar koli, glede na lastno presojo, spremeni kriterije registracijskih podatkov.

Razen če je izrecno drugače navedeno, bodo vse prihodnje ponudbe, ki so vam na voljo na spletni strani in razširjajo ali na kakršenkoli način izboljšujejo trenutne funkcije spletne strani, podvržene Sporazumu. Razumete in se strinjate, da TheSoftware ni odgovoren ali odgovoren na kakršenkoli način za vašo nesposobnost uporabe in/ali kvalificiranje za storitve. Razumete in se strinjate, da TheSoftware ni odgovoren za vas ali za kogarkoli tretjega zaradi kakršnih koli sprememb, suspenza ali prekinitve storitev ali drugega izdelka, storitve ali promocije, ki jih ponuja TheSoftware in/ali katerega koli od svojih ponudnikov tretjih oseb. Če MTS Advertise OU prekine Sporazum in/ali katere koli storitve iz katerega koli razloga, MTS Advertise OU nima nobene odgovornosti ali odgovornosti do vas. Razumete in se strinjate, da je zavrnitev uporabe spletne strani vaša edina pravica in pravno sredstvo v zvezi z morebitnim sporom, ki ga imate z TheSoftware.

TEKMOVANJA

Občasno ponujamo promocijske nagrade in druge nagrade preko Tekmovanj. Da bi se lahko udeležili teh tekmovanj, morate zagotoviti resnične in točne informacije na ustreznem obrazcu za registracijo tekmovalca in strinjati se s pravili tekme, ki veljajo za vsako posamezno tekmovanje. S tem se lahko potegujete za promocijske nagrade, ki se podeljujejo skozi vsako tekmovanje. Za sodelovanje v tekmovanjih na spletni strani morate najprej popolnoma izpolniti ustrezen prijavnico. Strinjate se, da boste zagotovili resnične, točne, aktualne in popolne podatke za registracijo tekmovalca. Imamo pravico zavrniti kakršnekoli podatke za registracijo tekmovalca, če ugotovimo, da: (i) kršite katerikoli del sporazuma in/ali (ii) podatki za registracijo tekmovalca, ki ste jih posredovali, so nepopolni, goljufivi, podvojeni ali na kakršen koli drug način nesprejemljivi. Imamo pravico po svojem lastnem preudarku kadarkoli spremeniti kriterije za registracijske podatke.

DODELITEV LICENCE

Kot uporabnik spletnega mesta imate dodeljeno neizključno, ne prenosno, preklicljivo in omejeno licenco za dostop in uporabo spletnega mesta, vsebine in povezanega materiala v skladu z dogovorom. Programska oprema lahko to licenco kadarkoli in iz kakršnega koli razloga prekine. Spletno mesto in vsebino lahko uporabljate na enem računalniku za osebno nekomercialno uporabo. Noben del spletnega mesta, vsebine, tekmovanj in/ali storitev se ne sme reproducirati v nobeni obliki ali vključiti v noben sistem za pridobivanje informacij, elektronski ali mehanski. Ne smete uporabljati, kopirati, posnemati, klonirati, najemati, prodajati, spreminjati, razčleniti, razstavljati, obrniti inženirsko ali prenesti spletnega mesta, vsebine, tekmovanj in/ali storitev ali katerega koli njihovega dela. Programska oprema si pridržuje vse pravice, ki niso izrecno podeljene v dogovoru. Ne smete uporabiti nobene naprave, programske opreme ali rutine, da bi posegali ali poskušali posegati v pravilno delovanje spletnega mesta. Ne smete sprejeti nobenega ukrepa, ki bi nesorazmerno ali v nesorazmerju obremenil infrastrukturo programske opreme. Vaša pravica do uporabe spletnega mesta, vsebine, tekmovanj in/ali storitev ni prenosljiva.

LASTNIŠKE PRAVICE

Vsebina, organizacija, grafika, oblikovanje, kompilacija, magnetni prevod, digitalna pretvorba, programska oprema, storitve in druge zadeve v zvezi z spletno stranjo, vsebino, tekmovanji in storitvami so zaščitene z veljavnimi avtorskimi pravicami, blagovnimi znamkami in drugimi lastniškimi (vključno, vendar ne omejeno na intelektualno lastnino) pravicami. Prepovedano je kopiranje, ponovno distribuiranje, objavljanje ali prodaja katerega koli dela spletne strani, vsebine, tekmovanj in/ali storitev. Sistematično pridobivanje gradiva s spletne strani, vsebine, tekmovanj in/ali storitev z avtomatiziranimi sredstvi ali katero koli drugo obliko prebijanja ali izvlečenja podatkov z namenom ustvarjanja ali sestavljanja, neposredno ali posredno, zbirke, kompilacije, podatkovne baze ali imenika brez pisnega dovoljenja TheSoftware je prepovedano. Ne pridobite lastniških pravic do vsebine, dokumenta, programske opreme, storitev ali drugega gradiva, ki ga gledate na spletni strani, vsebini, tekmovanjih in/ali storitvah. Objava informacij ali gradiv na spletni strani ali z uporabo storitev s strani TheSoftware ne pomeni odstopanja od kakršnih koli pravic do takih informacij in/ali gradiv. Ime in logotip TheSoftware ter vsi povezani grafični znaki in imena storitev so blagovne znamke TheSoftware. Vse druge blagovne znamke, ki se pojavljajo na spletni strani ali z uporabo storitev, so last njihovih lastnikov. Uporaba katerekoli blagovne znamke brez izrecnega pisnega dovoljenja ustreznega lastnika je strogo prepovedana.

HIPERPOVEZOVANJE NA SPLETNO STRAN, SOBLAČENJE, »RAMANJE« IN/ALI SKLICOVANJE NA SPLETNO STRAN JE PREPOVEDANO

Razen če izrecno pooblasti TheSoftware, nihče ne sme ustvariti hiperpovezave na spletno mesto ali njegove dele (vključno, vendar ne omejeno na logotipe, blagovne znamke, branding ali avtorski material) na svoje spletno mesto ali spletno prizorišče iz kakršnega koli razloga. Poleg tega je strogo prepovedano ‘vgrajevanje’ spletnega mesta in/ali sklicevanje na enotne identifikatorje virov (URL) spletnega mesta v komercialnih ali nekomercialnih medijih brez predhodnega pisnega dovoljenja podjetja TheSoftware. Izrecno se strinjate, da s spletnim mestom sodelujete pri odstranjevanju ali prenehanju takšnih vsebin ali dejavnosti. S tem priznavate, da ste odgovorni za morebitno škodo, povezano s tem.

UREJANJE, BRISANJE IN SPREMEMBA

Pridržujemo si pravico, da po lastni presoji uredimo in/ali izbrišemo kakršnakoli dokumente, informacije ali drugo vsebino, ki se pojavlja na spletni strani.

DISCLAIMER

SPLETNA STRAN, STORITVE, TEKMOVANJA, VSEBINA, KATEROKOLI IZDELKI TRETJE STRANKE, KI JIH LAHKO PREJMETE OD ENE IZMED NAŠIH NUDNIKOV TRETJE STRANKE, IN/ALI KATERIKOLI DRUGI IZDELKI IN/ALI STORITVE, ZA KATERE SE LAHKO PRIJAVITE PREKO SPLETNE STRANI, SE VAM NUDIJO ‘TAKŠNI, KAKRŠNI SO’ IN ‘TAKO, KAKO SO NA VOLJO’, IN VSE JAMSTVA, IZRECNA IN POGOJNA, SE IZRECNO ZAVRAČAJO DO NAJVEČJE DOVOLJENE MERI V SKLADU Z VELJAVNIM PRAVOM (VKLJUČNO, NE PA OMEJENO LE NANJ, PRAVNE ZAVEDBE KAKRŠNEKOLI JAMSTVENOSTI KUPČEVSKE SPOSOBNOSTI, NEKRŠENJA INTELEKTUALNE LASTNINE TER/ALI PRIMERNE UPORABNOSTI ZA DOLOČENO NAMEMB). POSEBEJ IN NE OMEJUJOČE SO, TheSoftware NE DAJE NASLEDNJIH JAMSTEV: (A) SPLETNA STRAN, STORITVE, TEKMOVANJA, VSEBINA, KATEROKOLI IZDELKI TRETJE STRANKE, KI JIH LAHKO PREJMETE OD ENE IZMED NAŠIH NUDNIKOV TRETJE STRANKE, IN/ALI KATERIKOLI DRUGI IZDELKI IN/ALI STORITVE, ZA KATERE SE LAHKO PRIJAVITE PREKO SPLETNE STRANI, BODO USTREZAJOČI VAŠIM POTREBAM; (B) SPLETNA STRAN, STORITVE, TEKMOVANJA, VSEBINA, KATEROKOLI IZDELKI TRETJE STRANKE, KI JIH LAHKO PREJMETE OD ENE IZMED NAŠIH NUDNIKOV TRETJE STRANKE, IN/ALI KATERIKOLI DRUGI IZDELKI IN/ALI STORITVE, ZA KATERE SE LAHKO PRIJAVITE PREKO SPLETNE STRANI, BODO NEPREKINJENE, PRAVOČASNE, VARNUTE IN BREZ NAPAK; (C) BOSTE IMALE POGOJE ZA TEKMOVANJA IN/ALI STORITVE; ALI (D) REZULTATI, KI SE JIH BOSTE MORDA DOSEGLE Z UPORABO SPLETNE STRANI, STORITEV, TEKMOVANJ, VSEBINE, KATEROKOLI IZDELKI TRETJE STRANKE, KI JIH LAHKO PREJMETE OD ENE IZMED NAŠIH NUDNIKOV TRETJE STRANKE, IN/ALI KATERIKOLI DRUGI IZDELKI IN/ALI STORITVE, ZA KATERE SE LAHKO PRIJAVITE PREKO SPLETNE STRANI, BODO TOČNI ALI ZANESLJIVI. SPLETNA STRAN, STORITVE, TEKMOVANJA, VSEBINA, KATEROKOLI IZDELKI TRETJE STRANKE, KI JIH LAHKO PREJMETE OD ENE IZMED NAŠIH NUDNIKOV TRETJE STRANKE, IN/ALI KATERIKOLI DRUGI IZDELKI IN/ALI STORITVE, ZA KATERE SE LAHKO PRIJAVITE PREKO SPLETNE STRANI, LAHKO VSEBUJEJO NAPAKE, NAPAKE, TEŽAVE ALI DUGE OMEJITVE. ZA PRIPOROČLJIVO RAZPOLAGANJE OZADNJE INTERNETNE POVEZAVE POVEZANE Z SPLETNO STRANJO, NE ODGOVARJAMO. NASVETA ALI INFORMACIJE, ŠE KR OZNIČENA OZ MORAJO BITI RATNI, SO VZETE IZ TheSoftware, KATEREKOLI NJEGOV NUDNIK TRETJE STRANKE ALI DRUGAČE PREKO ALI IZ SPLETNE STRANI, NE BODETA VZPONODEDOVALI NOBENEGA JAMSTVA, KI NI IZRECNO POSREDOVANO V SPORAZUMU.

OMHARJANJE ODGOVORNOSTI ZA ŠKODO, POVZROČENO S PRENOSI

Obiskovalci prenesejo informacije s spletnega mesta na lastno odgovornost.Programska oprema ne zagotavlja nobene garancije, da takšni prenosi ne vsebujejo pokvarjenih računalniških kod, vključno, ampak ne omejeno na, viruse in črve.

OMEJITEV ODGOVORNOSTI

JASNO IZRAŽATE IN SE STRINJATE, DA TheSoftware NE BO ODGOVOREN DO VAS ALI KATERE KOLI TRETJE OSEBE ZA KAKRŠNE KOLI NEPOSREDNE, POSREDNE, NAKLJUČNE, POSEBNE, POSLEDIČNE IN/ALI ZGLEDNE ŠKODE, VKLJUČNO, VENDAR NI OMEJENO NA ŠKODO IZGUBE DOBIČKA, DOBRE VOLJE, UPORABE, PODATKOV ALI DRUGIH NEMATERIALIZIRANIH IZGUB (ČEPRAV JE BILO SPOROČENO TheSoftware ENAKOBOJ MOŽNOSTI TAKIH ŠKOD), V NAJVEČJEM OMOGOČENEM OBSEGU PO PRAVU ZA: (A) UPORABO ALI NEZMOŽNOST UPORABE SPLETNE STRANI, STORITEV, TEKMOVANJ, VSEBIN, KAKRŠNIH KOLI IZDELKOV TRETJIH OSEB, KI JIH LAHKO PREJMETE OD ENEGA OD NAŠIH PONUDNIKOV TRETJIH OSEB, IN/ALI KAKRŠNI KOLI DRUGIH IZDELKOV IN/ALI STORITEV, KI JIH LAHKO PRIJAVITE PREKO SPLETNE STRANI; (B) STROŠKOV NABAVE NADOMESTNIH IZDELKOV IN STORITEV, KI IZHAJAJO IZ KAKRŠNIH KOLI BLAG, PODATKOV, INFORMACIJ IN/ALI STORITEV, KI JIH KUPUJETE ALI PRIDOBITE IZ, ALI VSTOPITE VANJ PREKO SPLETNE STRANI; (C) NEUSPEH PRI KVALIFIKACIJI ZA TEKMOVANJA, STORITVE ALI IZDELKE TRETJIH OSEB OD KATERIH KOLI NAŠIH PONUDNIKOV TRETJIH OSEB ALI KATERA KOLI KASNEJŠA ZAVRNITEV IZDELKOV TRETJIH OSEB ISTE VRSTE; (D) NEOPOOBLAŠČEN DOSTOP ALI SPREMEMBA VAŠIH PODATKOV ZA REGISTRACIJO; IN (E) KAKRŠNE KOLI DRUGE ZADEVE, KI SE NANAŠAJO NA NEZMOŽNOST UPORABE SPLETNE STRANI, STORITEV, TEKMOVANJ, VSEBIN, KAKRŠNIH KOLI IZDELKOV TRETJIH OSEB, KI JIH LAHKO PREJMETE OD ENEGA OD NAŠIH PONUDNIKOV TRETJIH OSEB, IN/ALI KAKRŠNI KOLI DRUGIH IZDELKOV IN/ALI STORITEV, KI JIH LAHKO PRIJAVITE PREKO SPLETNE STRANI. TA OMEJITEV VELJA ZA VSE PRAVNE VZROKE, SKUPAJ VKLJUČNO, VENDAR NE OMEJENO NA KRŠITEV POGODBE, KRŠITEV ZAGOTAVLJANJA, MALOMARNOST, STROGO ODGOVORNOST, ZAVAJANJE IN VSE DRUGE NEZAKONITE RAZLOGE. Z OPOZORILOM TheSoftware IN VSEH NJEGOVIH PONUDNIKIH TRETJIH OSEB SE ODVEŽE VSEH OBVEZNOSTI, ODGOVORNOSTI IN ZAHTEVKAH, KI PRESEGAJO OMENJENO OMEJITEV. ČE ZAKON NE DOVOLJUJE TAKE OMEJITVE, BO NAJVEČJA ODGOVORNOST TheSoftware DO VAS V VSEH OKOLIŠČINAH ZNAŠALA PETSTO DOLARJEV (500,00 $). ZANIKANJE ŠKOD, KOT JE NAVEDENO ZGORAJ, JE TEMELJNA SNDALJUŠA MED VAMI IN TheSoftware. NEZMOŽNOST UPORABE SPLETNE STRANI, STORITEV, TEKMOVANJ, VSEBIN, KAKRŠNIH KOLI IZDELKOV TRETJIH OSEB, KI JIH LAHKO PREJMETE OD ENEGA OD NAŠIH PONUDNIKOV TRETJIH OSEB, IN/ALI KAKRŠNI KOLI DRUGIH IZDELKOV IN/ALI STORITEV, KI JIH LAHKO PRIJAVITE PREKO SPLETNE STRANI, VAM NE BI BILA OMOGOČENA BREZ TAKIH OMEJITEV.

ODŠKODNINA

S strinjanjem se zavežete, da boste nadomestili in zavarovali TheSoftware, vsakega od njihovih staršev, podružnic in povezanih družb ter vsakega od njihovih članov, uradnikov, direktorjev, zaposlenih, agentov, so-ustanoviteljev in/ali drugih partnerjev, varne pred vsakršnimi in vsemi tožbami, stroški (vključno s pravnimi stroški), škodami, tožbami, stroški, zahtevki in/ali sodnimi odločbami, ki jih je vložila tretja oseba zaradi ali izhajajočih iz: (a) vaše uporabe spletne strani, storitev, vsebine in/ali sodelovanja v kakršnem koli tekmovanju; (b) vašega kršenja sporazuma; in/ali (c) vašega kršenja pravic druge fizične osebe in/ali pravnega subjekta. Določbe tega odstavka koristijo TheSoftware, vsakemu od njihovih staršev, podružnic in/ali povezanih družb ter vsakemu od njihovih uradnikov, direktorjev, članov, zaposlenih, agentov, delničarjev, licentorjev, dobaviteljev in/ali odvetnikov. Vsaka od teh oseb in subjektov ima pravico, da te določbe vloži in izvršuje neposredno proti vam v lastnem imenu.

TRETJE STRANKE SPLETNE STRANI

Spletna stran lahko zagotavlja povezave na druge spletne strani in/ali vas napoti na druge internetne strani in/ali vire, vključno, vendar ne izključno, tiste, ki jih lastni Third Party Providers. Ker TheSoftware nima nadzora nad takšnimi spletnimi stranmi in/ali viri tretjih oseb, tukaj priznate in se strinjate, da TheSoftware ni odgovoren za razpoložljivost takšnih spletnih strani in/ali virov tretjih oseb. Poleg tega TheSoftware ne podpira in ni odgovoren ali odgovoren za nobene pogoje in določila, politiko zasebnosti, vsebine, oglaševanje, storitve, izdelke in/ali druge materiale na ali na voljo s takšnih spletnih strani tretjih oseb ali virov ali za morebitne škode in/ali izgube, ki izhajajo iz njih.

POLITIKA ZASEBNOSTI/INFORMACIJE O OBISKOVALCU

Uporaba spletnega mesta in vseh komentarjev, povratnih informacij, informacij o registraciji ter/ali gradiv, ki jih posredujete preko ali v povezavi s spletnim mestom, je podvržena našim pravilom zasebnosti. Pridržujemo si pravico do uporabe vseh informacij o vaši uporabi spletnega mesta in vseh drugih osebnih podatkov, ki ste jih posredovali, v skladu z našimi pravili zasebnosti. Za ogled naših pravil zasebnosti, prosimo, kliknite tukaj.

PRAVNO OPOZORILO

Vsak poskus posameznika, ne glede na to, ali je stranka TheSoftware ali ne, da bi poškodoval, uničil, posegel, vandaliziral in/ali kako drugače motil delovanje spletnega mesta, je kršitev kazenskega in civilnega prava, TheSoftware pa bo vztrajno ukrepal in uporabil vse pravne in enakovredne ukrepe proti vsakemu kršitelju posamezniku ali entiteti, v največjem možnem obsegu, določenem z zakonom in po pravičnosti.

IZBIRA PRAVA/PROSTOR

Vsa spora, ki izvirajo iz dogovora ali se nanašajo nanj, se urejajo in razlagajo v skladu z estonskimi zakoni (brez upoštevanja načel glede spora zakonov). Kakršnakoli dodelitev se šteje za končno in dokončno za stranki, in glede tega se lahko vloži sodba na katerem koli pristojnem sodišču. Nič v tej določbi se ne razlaga tako, da bi preprečevalo katero koli stranko, da bi iskala ukrepe za preprečitev z namenom zaščite svojih pravic pred postopkom v arbitraži. V največjem obsegu, ki ga dovoljuje zakon, se strinjate, da ne boste sodelovali v nobeni tožbi skupinske tožbe glede morebitnih zahtevkov, sporov ali kontroverz, ki jih imate proti TheSoftware, njihovim pravnim zastopnikom, podružnicam, hčerinskim družbam, matičnim družbam, agencijam in njihovim članom, članom uprave, direktorjem, uslužbencem in agentom. Strinjate se, da bo z izdajo varnostnega ukrepa preprečeno takšno tožbo ali da se vas odstrani kot udeleženca v tožbi. Strinjate se, da boste plačali odvetniške stroške in stroške sodišča, ki jih TheSoftware zahteva pri iskanju takšnega ukrepa. Dogovor ne pomeni odpovedi kakršnih koli vaših pravic in pravnih sredstev za zasledovanje zahtevkov individualno in ne kot skupinska tožba v obvezujoči arbitraži, kot je navedeno zgoraj. Ta določba, ki preprečuje, da bi sodelovali v tožbah skupinske tožbe, je neodvisen dogovor. Če se kateri koli del dogovora razglasi za neveljavnega ali neizvršljivega, se ta del razlaga v skladu z veljavno zakonodajo, preostali deli pa ostanejo v celoti veljavni.