Privacy Policy

Home » Privacy Policy

Ved at klikke på “Fortsæt” giver du os tilladelse til at sende dig e-mails om vores tilbud. Hvis du vælger ikke at modtage flere e-mails, kan du altid framelde dig nederst i hver e-mail.

Softwaren respekterer privatlivet for enhver person, der besøger vores hjemmesider. Denne fortrolighedserklæring giver besked om standarder og vilkår, som Softwaren beskytter privatlivet for oplysninger, der leveres af besøgende på websteder på World Wide Web, som ejes og drives af Softwaren, herunder Softwaren og Softwaren. Denne fortrolighedserklæring giver besked om vores praksis for indsamling af oplysninger og om de måder, hvorpå dine oplysninger kan blive brugt. Denne politik kan ændres fra tid til anden, så venligst tjek tilbage med jævne mellemrum for at gennemgå disse oplysninger.

A. Personligt identificerbar information:

Softwaren modtager typisk specifikke oplysninger om sine webstedsbesøgende kun, når sådanne oplysninger gives frivilligt, f.eks. når vores besøgende anmoder om oplysninger, køber eller tilmelder sig tjenester, åbner en supportbillett, giver resumeoplysninger til jobmuligheder eller sender os e-mail. Selvfølgelig kræver nogle af disse aktiviteter, at du giver os oplysninger, f.eks. når du foretager et køb, bruger et kreditkort til at betale for tjenester, sender dit resume eller anmoder om bestemte typer af oplysninger. Når du giver personligt identificerbare oplysninger til Softwaren via en af vores websteder, vil det blive brugt til at opfylde din specifikke anmodning. I de fleste tilfælde får du mulighed for at vælge, om du ønsker, at Softwaren skal bruge disse oplysninger til yderligere formål. Du kan også anmode om, at Softwaren ikke bruger dine oplysninger ved at sende en e-mail til: [email protected]. Dog forbeholder Softwaren sig ret til efter eget skøn at sende bulletiner og andre vigtige oplysninger om dine Software-tjenester. Hvis der ikke er nogen instruktioner fra dig, kan Softwaren bruge de oplysninger, du giver, til at informere dig om yderligere tjenester og produkter, der tilbydes af Softwarens firmagruppe, Softwarens autoriserede agenter og andre leverandører af varer og tjenesteydelser, som Softwaren har et forhold til, og hvis tilbud kan være af interesse for dig. Softwaren vil dog ikke sælge eller handle med dine personligt identificerbare oplysninger, medmindre vi er autoriseret eller lovligt forpligtet til at gøre det, eller i tilfælde af umiddelbar fysisk skade på besøgende eller andre. På de websteder, hvor du måske giver Softwaren kreditkort- eller bestillingsoplysninger via internettet, beskytter og sikrer Softwaren disse oplysninger ved at anvende kommercielt sædvanlige webbaserede sikkerheds- og krypteringsprotokoller, herunder Secure Socket Layer (SSL) og Secure Electronic Transaction (SET). På de websteder, hvor du frivilligt giver enhver form for feedback, data, svar, spørgsmål, kommentarer, forslag, ideer eller lignende, vil Softwaren behandle den del af informationen som ikke-fortrolig og ikke-ejendomsrettighed og forudsat, at der ikke er noget andet udtrykt i denne fortrolighedserklæring, så påtager Softwaren sig ingen forpligtelse til at beskytte sådanne oplysninger mod offentliggørelse.

Eksempler i disse materialer skal ikke tages som en løfte eller garanti for indtjening. Indtjeningspotentialet afhænger helt af personen, der bruger vores produkt, idéer, teknikker og det arbejde, der lægges i det. Vi hævder ikke dette som et ‘bliv rig-ordning’, og du bør heller ikke betragte det som sådan.

B. Ikke-personligt identificerbare (generiske) oplysninger:

Generelt indsamler softwaren automatisk nogle generiske oplysninger. Generiske oplysninger afslører ikke besøgerens identitet. Det inkluderer normalt oplysninger om internetadressen knyttet til din computer, antallet og hyppigheden af besøgende samt de besøgte softwaresteder. Softwaren indsamler disse oplysninger med det formål at fastlægge behovene inden for kundeservice og hjemmeside. Vi opnår dette ved hjælp af visse teknologier, herunder “cookies” (en teknologi, der kan bruges til at give besøgeren skræddersyet information om softwaretjenesterne). Softwaren kombinerer ikke oplysninger, der er indsamlet på denne måde, med nogen personligt identificerbare oplysninger. Du kan indstille din browser til at give dig besked, når du modtager en cookie, og du kan afvise den.

C. Din Software-hostede hjemmeside, server, opslagstavler, forum, tredjepartswebsteder:

Information, som du videregiver i et offentligt rum, herunder på en opslagstavle, chatrum eller hjemmeside, som Softwaren kan stille til rådighed for dig som en del af dine Software-tjenester, er tilgængelig for alle, der besøger dette rum. Softwaren kan ikke beskytte nogen oplysninger, som du videregiver på disse steder. Derudover indeholder Softwarens hjemmesider links til sites, der tilhører tredjeparter, som ikke har noget at gøre med Softwaren. Softwaren kan ikke beskytte nogen oplysninger, som du måtte videregive på disse sites, og anbefaler, at du gennemgår fortrolighedspolitikken for de sites, du besøger.

D. Undtagelser og begrænsninger:

Udover det ovenstående og i overensstemmelse med gældende lovgivning, samarbejder Softwaren fuldt ud med statslige, lokale og føderale embedsmænd i enhver efterforskning vedrørende enhver indhold (herunder personlige eller private elektroniske kommunikationer, der sendes til softwaren) eller påståede ulovlige aktiviteter fra enhver bruger af tjenesten og (ii) træffer rimelige foranstaltninger for at beskytte sine ejendomsrettigheder. Til de begrænsede formål med at opnå et sådant samarbejde og foranstaltninger og i overensstemmelse med gældende lovgivning kan softwaren være forpligtet til at videregive personligt identificerbare oplysninger. Derudover kan softwaren vælge at overvåge kommunikationsområder af enhver art (i) for at opfylde enhver lov, regulering eller regeringsanmodning; (ii) hvis sådan videregivelse er nødvendig eller hensigtsmæssig for at fungere softwaren; eller (iii) for at beskytte softwarens eller andres rettigheder eller ejendom. I forbindelse med den potentielle salg eller overførsel af enhver interesse i softwaren og softwaren og andre websteder, der ejes af virksomheden, forbeholder softwaren sig ret til at sælge eller overføre dine oplysninger (herunder, men ikke begrænset til navn, adresseoplysninger og andre oplysninger, du har givet til softwaren) til en tredjepart, der (i) koncentrerer sin forretning inden for kommunikationsprodukter eller -tjenester, (ii) accepterer at være softwarens efterfølger med hensyn til opretholdelse og beskyttelse af oplysninger, der indsamles og vedligeholdes af softwaren; og (iii) accepterer forpligtelserne i denne politikerklæring.