Privacy Policy

Home » Privacy Policy

Kliknięcie przycisku „Kontynuuj” oznacza, że udzielasz nam zgody na przesyłanie Ci wiadomości e-mail dotyczących naszych ofert. Jeśli nie chcesz już otrzymywać żadnych wiadomości e-mail, zawsze możesz zrezygnować w dowolnym momencie, klikając na link w stopce każdej wiadomości.

Oprogramowanie szanuje prywatność każdej osoby, która odwiedza nasze strony internetowe. Niniejsze oświadczenie o prywatności informuje o standardach i warunkach, na jakich Oprogramowanie chroni prywatność informacji dostarczonych przez odwiedzających strony Internetowe, które są własnością i prowadzone przez Oprogramowanie, w tym Oprogramowanie i Oprogramowanie. Niniejsze oświadczenie o prywatności informuje o naszych praktykach dotyczących gromadzenia informacji i sposobach ich wykorzystania. Polityka ta może ulegać zmianom, dlatego prosimy o okresowe sprawdzanie tych informacji.

A. Dane identyfikujące osobę:

Oprogramowanie otrzymuje zwykle konkretne dane dotyczące odwiedzających jego witryn tylko wtedy, gdy takie informacje są udostępnione dobrowolnie, na przykład gdy nasi odwiedzający proszą o informacje, dokonują zakupu lub zapisują się na usługi, składają pytanie do obsługi klienta, przesyłają informacje o CV w celu możliwości zatrudnienia lub wysyłają nam e-maila. Oczywiście, niektóre z tych działań wymagają od Ciebie podania nam informacji, na przykład gdy dokonujesz zakupu, używasz karty kredytowej do zapłaty za usługi, przesyłasz swoje CV lub prosisz o określone rodzaje informacji. Gdy przekazujesz dane osobowe do Oprogramowania za pośrednictwem jednej z naszych witryn, będą one wykorzystywane do spełnienia Twojej konkretnego żądania. W większości przypadków będziesz miał możliwość wyboru, czy chcesz, czy nie, aby Oprogramowanie używało tych informacji w celach dodatkowych. Możesz również poprosić, aby Oprogramowanie nie używało Twoich informacji, wysyłając e-mail na adres: [email protected], jednakże Oprogramowanie zastrzega sobie prawo do wysyłania informacji i innych ważnych informacji dotyczących usług Oprogramowania. Jeżeli nie otrzymamy żadnych instrukcji od Ciebie, Oprogramowanie może używać informacji, które nam przekazujesz, aby poinformować Cię o dodatkowych usługach i produktach oferowanych przez rodzinę firm Oprogramowania, autoryzowane agencje Oprogramowania oraz innych dostawców towarów i usług, z którymi Oprogramowanie ma relacje i których oferty mogą Cię zainteresować. Oprogramowanie nie sprzeda i nie wymieni Twoich danych osobowych, chyba że jesteśmy do tego upoważnieni lub zobowiązani prawem, lub w przypadku nieuchronnego zagrożenia fizycznego dla odwiedzającego lub innych osób. Na stronach Oprogramowania, na których dobrowolnie udzielisz jakichkolwiek informacji zwrotnych, danych, odpowiedzi, pytań, komentarzy, sugestii, pomysłów lub czegoś podobnego, Oprogramowanie potraktuje tę część informacji jako niekonfidentialną i nieprywatną i, z wyjątkiem wyrażenia tego w niniejszym oświadczeniu o poufności, Oprogramowanie nie ma obowiązku chronić takich informacji przed ujawnieniem.

Przykłady zawarte w tych materiałach nie należy traktować jako obietnicy lub gwarancji zarobków. Potencjał zarobkowy jest całkowicie zależny od osoby korzystającej z naszego produktu, pomysłów, technik i wkładanego wysiłku. Nie uważamy tego za “schemat bogacenia się”, ani nie powinieneś tego tak widzieć.

B. Informacje nieosobiste (ogólne):

W ogólnym rozumieniu, Oprogramowanie gromadzi automatycznie pewne ogólne informacje. Informacje ogólne nie ujawniają tożsamości odwiedzającego. Zazwyczaj obejmują informacje na temat adresu internetowego przypisanego do twojego komputera, liczby i częstotliwości odwiedzających oraz odwiedzonych stron internetowych Oprogramowania. Oprogramowanie zbiera te informacje w celu określenia potrzeb obsługi klienta i strony internetowej. Osiągamy to za pomocą określonych technologii, w tym „ciasteczek” (technologia, która może być wykorzystywana do przesyłania odwiedzającemu dostosowanych informacji na temat usług Oprogramowania). Oprogramowanie nie łączy informacji zebranych w ten sposób z żadnymi danymi pozwalającymi na identyfikację osobistą. Możesz skonfigurować swoją przeglądarkę, aby powiadamiała Cię, gdy otrzymasz ciasteczko, i możesz je odrzucić.

C. Twoja strona hostowana przez oprogramowanie, serwer, tablice ogłoszeń, forum, strony stron trzecich:

Informacje, które ujawniasz w przestrzeni publicznej, w tym na forum, czacie lub stronie internetowej, które są hostowane przez oprogramowanie dla Ciebie jako część usług oprogramowania, są dostępne dla wszystkich odwiedzających tę przestrzeń. Oprogramowanie nie może chronić żadnych informacji, które ujawniasz w tych miejscach. Ponadto, strony internetowe oprogramowania zawierają odnośniki do stron należących do niezwiązanych z oprogramowaniem stron trzecich. Oprogramowanie nie może chronić żadnych informacji, które możesz ujawnić na tych stronach i zaleca sprawdzenie polityki prywatności tych odwiedzanych stron.

D. Wyjątki i ograniczenia:

Bez uszczerbku dla powyższego i zgodnie z obowiązującym prawem, Oprogramowanie (i) w pełni współpracuje z funkcjonariuszami państwowymi, lokalnymi i federalnymi w dowolnym dochodzeniu dotyczącym jakichkolwiek treści (w tym osobistych lub prywatnych komunikacji elektronicznych przekazywanych do Oprogramowania) lub rzekomych nielegalnych działań jakiegokolwiek użytkownika Usługi, oraz (ii) podejmuje rozsądne środki w celu ochrony swoich praw własnościowych. W celu osiągnięcia takiej współpracy i środków, jak również zgodnie z obowiązującym prawem, Oprogramowanie może być zobowiązane do ujawnienia informacji umożliwiających identyfikację osoby. Ponadto, Oprogramowanie może zdecydować się monitorować obszary komunikacji wszelkiego rodzaju (i) w celu spełnienia jakiegoś prawa, regulacji lub żądania rządu; (ii) jeżeli ujawnienie takie jest niezbędne lub odpowiednie do działania Oprogramowania; lub (iii) w celu ochrony praw lub własności Oprogramowania lub innych osób. W związku z potencjalną sprzedażą lub przekazaniem jakiegokolwiek interesu w Oprogramowaniu i Oprogramowaniu oraz innych witrynach należących do firmy, Oprogramowanie zastrzega sobie prawo do sprzedaży lub przekazania Twoich informacji (w tym, ale nie tylko, nazwy, informacji adresowych i innych informacji podanych przez Ciebie Oprogramowaniu) stronie trzeciej, która (i) koncentruje swoje przedsiębiorstwo w produktach lub usługach komunikacyjnych; (ii) zgadza się być następcą Oprogramowania w zakresie utrzymania i ochrony informacji gromadzonych i przechowywanych przez Oprogramowanie; oraz (iii) zgadza się z zobowiązaniami określonymi w tym oświadczeniu polityki.