Privacy Policy

Home » Privacy Policy

Genom att klicka på “Fortsätt” ger du oss tillåtelse att skicka e-postmeddelanden om våra erbjudanden. Om du väljer att inte ta emot fler e-postmeddelanden kan du alltid avanmäla dig när som helst längst ned i varje e-postmeddelande.

Programvaran respekterar integriteten hos varje individ som besöker våra webbplatser. Detta integritetsmeddelande ger upplysning om de normer och villkor enligt vilka Programvaran skyddar integriteten för information som lämnas av besökare till webbplatser på World Wide Web som ägs och drivs av Programvaran, inklusive Programvaran och Programvaran. Detta integritetsmeddelande ger upplysning om våra insamlingspraxis för information och om de sätt på vilka din information kan användas. Denna policy kan ändras från tid till annan, så kontrollera regelbundet för att granska denna information.

A. Personligt identifierbar information:

Programvaran tar vanligtvis emot specifik information om sina webbplatsbesökare endast när sådan information lämnas frivilligt, till exempel när våra besökare begär information, köper eller anmäler sig till tjänster, öppnar en kundsupportförfrågan, lämnar in cv-information för anställningsmöjligheter eller skickar oss e-post. Självklart kräver vissa av dessa aktiviteter att du ger oss information, till exempel när du genomför ett köp, använder ett kreditkort för att betala för tjänster, skickar in ditt cv eller begär viss typ av information. När du lämnar personligt identifierbar information till Programvaran via någon av våra webbplatser kommer den att användas för att uppfylla din specifika begäran. I de flesta fall kommer du att ges möjlighet att välja om du vill att Programvaran ska använda denna information för ytterligare ändamål eller inte. Du kan också begära att Programvaran inte använder din information genom att skicka ett e-postmeddelande till: [email protected]. Dock förbehåller sig Programvaran rätten att, efter eget gottfinnande, skicka bulletiner och annan viktig information om dina Programvaratjänster till dig. Utan några instruktioner från dig kan Programvaran använda information du lämnar för att informera dig om ytterligare tjänster och produkter som erbjuds av Programvarafamiljen av företag, Programvaras auktoriserade agenter samt andra varu- och tjänsteleverantörer som har förhållande till Programvaran och vars erbjudanden kan vara av intresse för dig. Programvaran kommer dock inte att sälja eller handla med din personligt identifierbara information om vi inte är auktoriserade eller juridiskt skyldiga att göra det, eller om det föreligger ett akut fysiskt hot mot besökaren eller andra. På de Programvaras webbplatser där du kan lämna Programvaran kreditkorts- eller annan beställningsinformation via webben skyddar Programvaran denna information genom att använda kommersiellt vedertagna webbaserade säkerhets- och krypteringsprotokoll, exempel på vilka är Secure Socket Layer (SSL) och Secure Electronic Transaction (SET). På de platser där du frivilligt ger någon återkoppling, data, svar, frågor, kommentarer, förslag, idéer eller liknande, kommer Programvaran att behandla den delen av informationen som icke-konfidentiell och opropriatär, och förutsatt att det inte uttryckligen anges i detta integritetsmeddelande har Programvaran ingen skyldighet att skydda sådan information från offentliggörande.

Exempel i dessa material ska inte tas som löften eller garanti om inkomster. Inkomstmöjligheter är helt beroende av personen som använder vår produkt, idéer, tekniker och den ansträngning som läggs ner. Vi framställer inte detta som en ‘bli rik snabbt’-plan och du bör inte heller se det på det sättet.

B. Icke personligt identifierbar (Generisk) information:

I allmänhet samlar programvaran automatiskt in viss generisk information. Generisk information avslöjar inte besökarens identitet. Det inkluderar vanligtvis information om internetadressen tilldelad din dator, antalet och frekvensen av besökare samt vilka webbplatser som besökts. Programvaran samlar in denna information för att fastställa behoven av kundservice och webbplatsen. Vi gör detta genom att använda vissa tekniker, inklusive ‘cookies’ (en teknik som kan användas för att ge besökaren skräddarsydd information om programvarutjänsterna). Programvaran kombinerar inte information som samlats in på detta sätt med någon personligt identifierbar information. Du kan ställa in din webbläsare så att du får avisering när du tar emot en cookie och du kan vägra den.

C. Din The Software-hostade webbplats, server, anslagstavlor, forum, Tredjepartswebbplatser:

Information som du avslöjar i en offentlig plats, inklusive på något anslagstavla, chatt-rum eller webbplats som mjukvaran kan erbjuda som en del av dina mjukvaru-tjänster, är tillgänglig för alla andra som besöker den platsen. Mjukvaran kan inte skydda information som du avslöjar på dessa platser. Dessutom innehåller mjukvarans webbplatser länkar till sidor som tillhör tredje part och inte är relaterade till mjukvaran. Mjukvaran kan inte skydda information som du kan avslöja på dessa sidor och rekommenderar att du granskar sekretesspolicyerna för de sidor du besöker.

D. Undantag och begränsningar:

Utan att påverka det ovanstående och i enlighet med tillämpliga lagar samarbetar programvaran fullt ut med statliga, lokala och federala myndigheter i alla utredningar som rör något innehåll (inklusive personliga eller privata elektroniska kommunikationer som skickats till programvaran) eller påstådda olagliga aktiviteter hos någon användare av tjänsten, och (ii) vidtar rimliga åtgärder för att skydda sina äganderättigheter. För att uppnå detta samarbete och vidta sådana åtgärder kan programvaran vara tvungen att lämna ut personligt identifierbar information i enlighet med tillämpliga lagar. Dessutom kan programvaran välja att övervaka olika kommunikationsområden (i) för att uppfylla någon lag, förordning eller myndighetsförfrågan, (ii) om sådan informationsspridning är nödvändig eller lämplig för att driva programvaran; eller (iii) för att skydda programvarans eller andras rättigheter eller egendom. I samband med eventuell försäljning eller överföring av något av sina intressen i programvaran och programvaran samt andra webbplatser som ägs av företaget förbehåller sig programvaran rätten att sälja eller överföra din information (inklusive, men inte begränsat till namn, adressinformation och annan information som du har lämnat till programvaran) till en tredje part som (i) fokuserar sin verksamhet på kommunikationsprodukter eller tjänster, (ii) samtycker till att vara programvarans efterträdare i intresse beträffande bevarande och skydd av information som samlas in och underhålls av programvaran; och (iii) samtycker till skyldigheterna i denna policyuttalande.