Privacy Policy

Home » Privacy Policy

Door op “Doorgaan” te klikken, geeft u ons toestemming om u e-mails te sturen over onze aanbiedingen. Als u ervoor kiest om geen e-mails meer te ontvangen, kunt u zich altijd afmelden onderaan elke e-mail.

De Software respecteert de privacy van elke individuele bezoeker van onze websites. Dit privacy statement informeert over de standaarden en voorwaarden waaronder De Software de privacy van informatie beschermt die door bezoekers wordt verstrekt op sites op het World Wide Web die eigendom zijn van en beheerd worden door De Software, inclusief De Software en De Software. Dit privacy statement informeert over onze werkwijze voor het verzamelen van informatie en over de manieren waarop uw informatie gebruikt kan worden. Dit beleid kan van tijd tot tijd veranderen, dus controleer periodiek deze informatie voor updates.

A. Persoonlijk identificeerbare informatie:

De software ontvangt meestal alleen specifieke gegevens over zijn websitebezoekers wanneer dergelijke informatie vrijwillig wordt verstrekt, zoals wanneer onze bezoekers informatie aanvragen, services kopen of inschrijven, een klantenondersteuningsaanvraag indienen, cv-informatie verstrekken voor arbeidskansen of ons e-mailen. Uiteraard vereisen sommige van deze activiteiten dat u ons informatie verstrekt, bijvoorbeeld wanneer u een aankoop doet, een creditcard gebruikt om voor diensten te betalen, uw cv indient of bepaalde soorten informatie aanvraagt. Wanneer u persoonlijk identificeerbare informatie aan de software verstrekt via een van onze websites, wordt deze gebruikt om aan uw specifieke verzoek te voldoen. In de meeste gevallen krijgt u de mogelijkheid om te kiezen of u al dan niet wilt dat de software deze informatie voor aanvullende doeleinden gebruikt. U kunt ook verzoeken dat de software uw informatie niet gebruikt door een e-mail te sturen naar: [email protected]. De software behoudt zich echter het recht voor om u bulletins en andere belangrijke informatie over uw software-services te sturen naar eigen inzicht. Zonder enige instructies van u kan de software informatie die u verstrekt gebruiken om u te informeren over aanvullende services en producten die worden aangeboden door het softwarebedrijf, de geautoriseerde agenten van de software en andere leveranciers van goederen en diensten waarmee de software een relatie heeft en waarvan de aanbiedingen interessant voor u zouden kunnen zijn. De software zal echter uw persoonlijk identificeerbare informatie niet verkopen of verhandelen, tenzij we hiertoe gemachtigd zijn of wettelijk verplicht zijn, of in het geval van dreigend fysiek letsel voor de bezoeker of anderen. Op die software-sites waar u de software via het web creditcard- of andere bestellingsinformatie kunt verstrekken, beschermt en beveiligt de software deze informatie door gebruik te maken van commercieel gebruikelijke webgebaseerde beveiligings- en encryptieprotocollen, zoals Secure Socket Layer (SSL) en Secure Electronic Transaction (SET). Op die sites waar u vrijwillig feedback, gegevens, antwoorden, vragen, opmerkingen, suggesties, ideeën of dergelijke aanbiedt, behandelt de software dat deel van de informatie als niet-vertrouwelijk en niet-eigendomsrechtelijk en, behoudens anders vermeld in deze privacyverklaring, neemt de software geen verplichting op zich om dergelijke informatie te beschermen tegen openbaarmaking.

Voorbeelden in deze materialen mogen niet worden gezien als een belofte of garantie van inkomsten. Verdienpotentieel is volledig afhankelijk van de persoon die ons product, ideeën, technieken en inspanningen gebruikt. Wij stellen dit niet voor als een ‘word snel rijk schema’ en dat zou u ook niet zo moeten zien.

B. Niet-persoonlijk identificeerbare (algemene) informatie:

In het algemeen verzamelt de software automatisch enkele generieke informatie. Generieke informatie onthult niet de identiteit van de bezoeker. Het omvat meestal informatie over het internetadres dat aan uw computer is toegewezen, het aantal en de frequentie van bezoekers en de bezochte sites van de software. De software verzamelt deze informatie met het beperkte doel om de klantenservice en de behoeften van de website te bepalen. Dit doen we door bepaalde technologieën te gebruiken, waaronder ‘cookies’ (een technologie die kan worden gebruikt om de bezoeker van The Software diensten op maat gemaakte informatie te bieden). De software combineert de op deze manier verzamelde informatie niet met enige persoonlijk identificeerbare informatie. U kunt uw browser instellen om u te waarschuwen wanneer u een cookie ontvangt en deze weigeren.

C. Uw The Software gehoste website, server, prikborden, forum, websites van derden:

Informatie die u openbaar maakt, bijvoorbeeld op een prikbord, in een chatroom of op een website die The Software voor u host als onderdeel van uw The Software diensten, is beschikbaar voor iedereen die die ruimte bezoekt. The Software kan geen bescherming bieden voor informatie die u openbaar maakt op deze locaties. Bovendien bevatten The Software-websites links naar sites die eigendom zijn van derden die geen verband houden met The Software. The Software kan geen bescherming bieden voor informatie die u mogelijk openbaar maakt op deze sites en raadt aan om het privacybeleid van die sites die u bezoekt te bekijken.

D. Uitzonderingen en beperkingen:

Niettegenstaande het voorgaande en in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving, werkt de Software (i) volledig samen met staats-, lokale en federale ambtenaren bij elk onderzoek met betrekking tot enige inhoud (inclusief persoonlijke of privé elektronische communicatie verzonden naar de Software) of vermeende onrechtmatige activiteiten van een gebruiker van de Dienst, en (ii) neemt redelijke maatregelen om haar eigen rechten te beschermen. Voor de beperkte doeleinden van het vervullen van dergelijke samenwerking en maatregelen en in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving, kan de Software verplicht zijn om persoonlijk identificeerbare informatie bekend te maken. Daarnaast kan de Software ervoor kiezen om de communicatiegebieden van welke aard dan ook te monitoren (i) om te voldoen aan elke wet, regelgeving of overheidsverzoek; (ii) indien een dergelijke bekendmaking nodig of geschikt is om de Software te laten functioneren; of (iii) om de rechten of eigendommen van de Software of anderen te beschermen. In verband met de mogelijke verkoop of overdracht van enig belang in de Software en de Software en andere websites eigendom van het bedrijf, behoudt de Software zich het recht voor om uw informatie te verkopen of over te dragen (inclusief, maar niet beperkt tot, naam, adresgegevens en andere informatie die u aan de Software hebt verstrekt) aan een derde partij die (i) haar bedrijf concentreert op communicatieproducten of -diensten; (ii) instemt met opvolging van de Software met betrekking tot het onderhoud en de bescherming van informatie die door de Software is verzameld en onderhouden; en (iii) instemt met de verplichtingen van deze beleidsverklaring.